Friday, January 10, 2020

thankful for the 2019 trout on the fly

thankful for the 2019 trout on the fly 


عکس های ماهیگیری جناب آقای دلفروش عزیز January 2020

عکس های ماهیگیری جناب آقای دلفروش عزیز  January 2020عکس های ارسالی آقای دلفروش 

عکس های ماهیگیری حسن دلفروش Delforoush 
steelhead
 centerpin fishing
دوستان عکس های ماهیگیری که دارید برای من ارسال کنید در وبلاگم با نام شما قرار بدم و در کل دنیا قابل مشاهده هست و حتی اسم و فامیل خودتون در گوگل سرچ کنید از هرجای دنیا می تونید عکس های خودتون مشاهده کنید
ایمیل من
ebi.techno@yahoo.com

عکس های ماهیگیری حسن دلفروش Delforoush 
steelhead
 centerpin fishing
عکس های ماهیگیری حسن دلفروش Delforoush 
steelhead
 centerpin fishing

عکس های ماهیگیری حسن دلفروش Delforoush 
steelhead
 centerpin fishing


عکس های ماهیگیری حسن دلفروش Delforoush 
steelhead
 centerpin fishing


عکس های ماهیگیری حسن دلفروش Delforoush 
steelhead
 centerpin fishingعکس های ماهیگیری حسن دلفروش Delforoush 
steelhead
 centerpin fishing
دوستان عکس های ماهیگیری که دارید برای من ارسال کنید در وبلاگم با نام شما قرار بدم و در کل دنیا قابل مشاهده هست و حتی اسم و فامیل خودتون در گوگل سرچ کنید از هرجای دنیا می تونید عکس های خودتون مشاهده کنید
ایمیل من
ebi.techno@yahoo.com

دوست عزیزم حسن دلفروش ماهی استیل هد

http://www.ebifisher.com/2014/11/blog-post_27.html
  

Mohammad Saket were killed in the plane crash Wednesday in Tehran. 🇨🇦🇮🇷🖤

Mohammad Saket were killed in the plane crash Wednesday in Tehran. 🇨🇦🇮🇷🖤روحش شاد ایشان یکی از دوستان‌ماهیگیر ونکوور بودند 🇨🇦🇮🇷🖤 در سانحه هوای پرواز اوکراین در تهران‌جانشان را از دست دادنVancouver December Coho Salmon , ebi fisher

Vancouver December  Coho Salmon , ebi fisher