Tuesday, November 28, 2017

🖤

🖤
دقیقا نمی دونم‌چه سالی بود ولی وقتی ایران بودم‌عکس های برای وبلاگم‌ ارسال شد از یک‌ ماهیگیری ایرانی به نام‌مرتضی مقیم‌کانادا . . .
بعد از ۸ سال از دریافت اون عکس ها موفق شدم‌ آدرس و مشخصاتش را پیدا کنم
به واسطه دوستان عزیز اینجا خیلی تصادفی در رودخانه ای ماهیگیری کردم که آن عکس های مرتضی که برای من‌ارسال شد بود در آن رودخانه‌گرفته شده بود . .‌.
از کتاب جناب آقای یزدانی عزیز و دیدن عکس های مرتضی متوجه شدم ایشان با جناب آقای یزدانی عزیز در ارتباط هستند
و شماره ایشان را گرفتم و‌ ما در تلگرام با هم‌در تماس بودیم و خیلی مشتاق بودم مرتضی خوش اخلاق و ماهیگیر حرفه ای را ملاقات کنم و کلی از طریق تماس با هم صحبت کردیم
آخرین بار من فیلم ماهیگیری کاستاریکا براش ارسال کردم و ایشان‌هم دیدند
ولی هیچ وقت‌ موفق نشدیم ایشان را به بینم و مرتضی عزیز هفته پیش رحمت‌خدا رفت . . .
روحش شاد 🖤
درسته وبلاگم‌توسط انجمن ماهیگیری  ایران بسته شد ولی هیچ وقت هیچ‌کسی نتونست  روح دوستی که بین‌ من و دوستانم‌از طریق این وبلاگ‌ به وجود آمده از بین به بره

No comments:

Post a Comment