Monday, September 2, 2019

Mayfly ها سمبل ماهیگیری با پشه

Mayfly ها سمبل ماهیگیری با پشه

هیچ‌ حشره ای مثل Mayfly ها سمبل ماهیگیری با پشه در رودخانه ها نیستند
در این‌ مقاله من تجربیاتم در باره ماهیگیری با حشرات نمادین Mayfly در سیستم‌ ماهیگیری با پشه  با  شما به اشتراک‌ می گذارمدر زمینه نوشتن مقالات درباره حشرات Mayfly ها با مصاحبه ای که با دوست عزیزم امین‌ مقیمی داشتم‌ ایشان‌ گفتند : 
"اطلاعاتی که خیلی از ما فلای کاران به اون توجه نمی کنیم چرخه کامل تکامل این‌ حشره هست و در ادامه ایشان‌ گفتند نیمف های Mayfly را مشابه به emerger های کدیس بافته می شود ولی emerger نیستند ولی مقداری پرسینه دارند و زمان تبدیل شدن به Adult این پروپوش را دارند و خیلی جزعی دستو پا دارند و نیمف های هستند که بسیار سبک بافته‌‌ می شوند و در بافت آنها از وایر سربی زیر متریال استفاده نمی شود
بعضی از پشه ها را سنگین می بافند که نزدیک به بستر رودخانه استفاده می شود که‌ متعلق به دوره نیمف هست
و در مرحله آخر
Adult  بافته می شوند و تغریبا عمر آنها تمام شده و با باله های باز شده هستند که ماهی از آنها هم تغذیه می کند"
امین در ادامه‌ مصاحبه گفت  "در فصل سرد سال در مناطق اطراف تهران به صورت کم این‌ حشرات را مشاهده کرده که اکثرا به صورت تخم روی سنگ های در رودخانه بودند و حتی به نیمف هم تبدیل نشده بودند
و این‌ دسته حشرات تراکم بسیار کمی داریم مثل Blue Winged Olive و باید صبر کنیم‌ تا هوا گرمتر شود"
و در ادامه امین‌ گفت "در رابطه با‌ چارت Mayfy ها در استان هر منطقه شرایط اقلیمی خود را دارد و اطلاعات تخصصی که یک‌ حشره شناس در رابطه با حشرات دارد خیلی بیشتر از یه ماهیگیر فلای کار هست و یک‌ ماهیگیر فلای کاری که در اطلاعات الگوبرداری از حشرات در بافت پشه ها استفاده می کند خیلی کمتر از یک‌ حشره شناس هست
و یک‌ حشره شناس برای برسی یک‌ گونه از حشرات تمام مراحل زندگی یک‌ حشره را برسی می کند از دوره تبدیل تخم و‌ نیمف تا آخرین‌ مرحله زندگی ، شاید یک‌ ماهیگیر یک‌ حشره کامل Blue Winged Olive را تا حدودی بشناسد ولی اطلاعات کامل از نحوه زندگی و‌ مرحه تکامل زیرگونه های این نوع حشره و خانواده ان اطلاع نداشته باشد"
و امین‌ در ادامه‌ مصاحبه بارها تاکید کردند که‌ من چارت حشرات محل زندگیم و استان که در آن هستم را کامل بشناسم و در برای انها حقیق بیشتر کنم و این‌ اطلاعات رزمه هست که هر فلای کار باید داشته باشد و ایشان فرمودند حتما از اطلاعات دارا آ
شتین  در زمیته‌ حشره شناسی استفاده کنم


من در ادامه برای اینکه بتوانم‌ مقاله تغریبا کامل را از چارت‌حشرات Mayflie را بنویسم از اطلاعات ارزشمندی که دارا آشتین در این زمینه در اختیار این‌ جانب قرار دادند را در بخش های مختلف معرفی mayfy ها قرار دادم
تو این‌‌ چند سال گذشته به دلیل پرداختن تمام وقتم و هزینه هام برای فلای فیشینگ‌ آبشور باعث شد من‌ از صید ماهی های رنگین‌ کمان با سیستم‌ فلای فیشینگ قافل بشم ولی بعد از اینکه موفقیت بسیار بزرگی در زمینه فلای فیشینگ آبشور بدست آوردم‌ هیچ ماهیگیری به غیر از صید رنگین کمان‌های بومی استان BC  نتوانست جایگزین بهتری برای من باشد
به حدی که من در ۳ ماه گذشته برای رسیدن به رودخانه های ایده آل برای فلای فیشینگ ۶ جفت لاستیک‌ نو ماشینم رو تعویض کردم به دلیل رانندگی در کوهستان های بسیار دشوار و واقعا ارزشو داشت و وارد دنیای بزرگی از حشره شناسی و ماهیگیری رنگین کمان های بومی استان برتیش کلمبیا شدم
علم‌‌ من‌ از حشره شناسی تغریبا بسیار کم‌ هست برای همین‌ برای نوشتن‌ مقاله تخصصی از منابع بسیار زیادی استفاده‌ کردم و فیلم‌های زیادی از هچ‌ این‌ حشرات مشاهده کردم تا بتوانم‌ این مقاله را تکمیل کنم


Mayfly نام یک راسته از زیررده بال‌داران است. به خاطر اینکه عمر این حشرات در مرحله Adult بسیار کوتاه است و بعد از اینکه حشرهٔ کامل ظاهر می‌شود یک یا دو سه روز بیشتر زنده نمی‌مانند به آن‌ها Mayfly می‌گویند.

Mayfly حشراتی با بال‌های غشایی و تعداد زیادی رگ‌بال هستند و عموماً بالهای عقبی آن‌ها کوچکتر از بالهای جلویی است. حشرات کامل در انتهای بدن دارای زائده‌های بلندی می‌باشند. تا قبل از بلوغ، در داخل آب زندگی می‌کنند و از انواع گیاهان مختلف در داخل آب تغذیه می‌کنند. پوره‌های (nymph) این حشرات در طرفین بدن دارای زوائد برگ مانندی که در واقع همان پیوست‌های تنفسی هستند، می‌باشند که به وسیله آن اکسیژن محلول در آب را جذب می‌کنند. در انتهای بدن نیز دارای پیوست‌هایی هستند. Mayfly ها از نظر تغذیهٔ ماهی‌ها دارای اهمیت فوق‌العاده زیادی هستند و یکی از بخشهای مهم در جیره غذایی ماهی‌ها در آب‌های شیرین می‌باشند. این  حشرات به خاطر عمر کوتاهشان در اثار برخی هنرمندان به نمادی برای اشاره به کوتاه بودن زندگی انسان تبدیل شده است

Mayfly ها برای تولید مثل و رسیدن به حشره کامل امکان دارد از چند ماه تا دوسال طول بکشد تا نسل بعدی خود را تولید کنند

برای مثال Blue Winged Olive می تواند تا سه نسل تولید مثل در یک سال را داشته باشد

Western Green Drakes برای تولید یک‌ نسل نیاز به یک سال کامل را دارد و
Brown Drakes نیاز آن برای تولید یک‌ نسل تا دوسال امکان طول کشیدن دارد
چرخه زندگی Mayfly ها از چهار مرحله تشکیل شده
Egg
Nymph و emerges
و دو مرحله بزرگ سالی به نام های
DUN و Spinner


برای تکمیل مقاله مجبور شدم فیلم‌‌های را روی یوتیوب به بینم از نحوه بلوغ Mayfly ها و اینجور که از روی فیلم ها متوجه شدم
زمانی که Mayfly ها از egg به nymph تبدیل می شوند و مراحل emerges پشت سر می‌گزارند در هنگام‌ تبدیل به حشره بالغ زمانی که تازه از آب خارج‌ می شود مرحله Dun گفته می شود که شکل کاملی از حشره هست و دباره پوسته حشره شکافته می شود و تبدیل به مرحله spinner می شود

برای من بسیار لذت بخشه زمانی که این صحنه هارو در طبیعت‌ می بینم ، مخصوصا منی که در نورت آمریکا زندگی می کنم و گونه های بسیار بزرگی از Mayfly هارو داریم به بزرگی یک‌‌ پروانه و جزعیات دقیقتری می تونیم راحت از نحوه زندگی این‌حشرات زیبا و نمادین رو به بینیم

در نگاه اول حشرات Mayfly در مراحل Dun و Spinner بسیار شبیه هم‌هستند ولی دقیق تر که نگاه می کنیم در مرحله Dun حشره باله های مات دارد و روی بدن‌ حشره موهای بیشتری وجود دارد
ولی در مرحله spinner حشره دارای بالهای بسیار روشن و بدن تیره تر با مو های کمتر یا بدون‌ مو هست

به گفته دارا آشتین:
"دان زماني هست كه حشره تازه از اب بيرون ميان تمام مي فلاي ها تو اين لحظه بالهاشون كدر رنگه  به اين دوره از مي فلاي ميگن ساب ايماگو يعني زير پوست يك روحي نهفته هست اون روح بعد از مدت خياي كم بيرون مياد تو اين زمان مي فلاي دان يه بار ديگه از پوست خارج ميشه كه بهش اسپينر ميگن اينجا به اين مرحله از مي فلاي ايماگو يا همون روح اصلي هست كه بالها اينجا شبيه ايي و براق ميشه و دم هم بلندتر از زمان دان"

اسپينر به حركت چرخشي ميگن زماني كه ماده حركت ميكنه مي فلاي نر و ماده دوره هم ميچرخن و جفت گيري ميكنند دان يه جور معني مات و خاكستري مانند ميده رنگ تو بدن مي فلاي دان كدر هست بيشتر به اين خاطر اين اسم و گذاشتن روش

Mayfly ها تنها حشراتی هستند با دو‌مرحله زندگی در بزرگسالی و بسیار کوتاه زندگی می کنند معمولا تا سه روز

فلای فیشر من ها بیشتر در باره دو مرحله Mayfly ها یعنی Emergers و Cripples صحبت‌ می کنند  
 به گفته دارا آشتین:
"كريپل و فلاي تايرها گذاشتن اين اسمو , پشه هاي كه داره هچ ميشه اون لحظه كه حشره بالغ داره فشار مياره كه از پوسته نيمف خارج بشه رو حالت كريپل ميگن تو فلاي پترن ها نمونه هاي هست كه همزمان سر و كمي بال حشره بالغ از جلوه نيمف بيرون اومده"

مرحله Emergers در mayfly ها زمانی است که‌حشره از مرحله  Nymph خارج‌ می شود و کم کم روی سطح آب می رود برای تبدیل شدن به مرحله Dun
و مرحله cripples زمانی که حشره روی سطح آب قرار گرفته و تبدیل به یک طعمه راحت برای شکار توسط ماهیان شده
برای همین‌ ماهیگیران زیادی این دو مرحله Emergers و Cripples الگو بافت خود قرار می دهند

قزل آلا از Mayfly ها هم در زمان Nymph هستند تغذیه می کنند هم دو مرحله تبدیل در بزرگسالی و نیمف ها زمانی کف رودخانه حرکت‌ می کنند طعمه های بسیار عالی برای قزل آلاها هستند

زیاد دیگه وارد جزعیات‌ نمیشم و در ادامه مقاله من‌ متوجه شدم‌ ما در استان برتیش کلمبیا کانادا بیش از ۹۳ نوع Mayfly داریم ولی با تحقیقاتی که انجام دادم‌ متوجه شدم در فلای فیشینگ‌ نیازی نیست همه ۹۳ گونه رو الگو برداری و بافت و با نگاه کردن به Hach Chart این‌ حشره در استان برتیش کلمبیا متوجه شدم ۸ گونه از این‌حشرات رو در ماهیگیری با پشه الگو برداری و بافته می شوند که بیشترین کاربرد دارند و خیلی از گونه های دیگر می تونه خیلی شبیه به این ۸ گونه‌ باشند
در زیر نگاهی دادیم به ۸ گونه ای از Mayfly های که در پشه بافی محل زندگی من بسیار کاربرد دارند


۱. Blu Winged
۲. Western Green Drake
۳. Pale Morning Dun
۴. Mahogany Dun
۵. Pale Evening Dun
۶. Brown Drake
۷. Western March Brown
۸. Tricos

خیلی از این‌گونه ها در محل زندگی من نام‌ های متفاوتی دارند و شاید در دیگر کشور ها مثل اروپا یا آمریکا یا ایران به نام‌های دیگر باشد و دلیل اینکه من‌ تحقیقات ماهیگیریمو در استان برتیش کلمبیا انجام دادم‌ کاملا نام ها رو بر اساس اسامی که در این استان بر روی حشرات گذاشته شده انتخاب کردم‌

این الگوهای بافت را ما روی قلاب های بین سایز ۲۰ تا ۱۰ می بافیم و سایز رایج روی قلاب های بین‌۱۲ تا ۱۶ می باشد


1. Blue Winged Olives حشره Mayfly که با نام BWO بر گرفته از حرف اول Blue Winged Olives شناخته می شود و دلیل نامگزاری این‌مرحله حشره Mayfly به دلیل بدنی به رنگ‌ زیتونی و بال های مات به رنگ آبی مایل به خاکستری می باشد

Blue Winged Olives ها در استان برتیش کلمبیا بسیا سایز های کوچکی دارند و برای همین بیشتر فلای کار ها روی حشره کامل و بالغ این گونه از mayfly ها تمرکز دارند و روی قلاب سایز بین ۱۶ تا ۱۸ پشه بالغ بافته‌ می شود
به گفته دارا آشتین :
"حشرات بلو وينگ نيمفش تا سايز ٢٤ هم ريز داره كه بيشتر تو رودخانه هاي  تيل واتر بيشتر هستند"

حشره های Blue Winged Olives یکی از بیشترین هچ های mayfly ها را در آمریکای شمالی دارند

Blue Winged Olives معمولا در بهار و اواسط، تابستان و همچنان گروهی کمی از آنها در پاییز هچ‌ می کنند


2. Western Green Drakeدر این گونه از mayfly ها در هنگام که‌ حشره مرحله nymphs و crawlers هست بدن و پاهای بسیار قوی به نظر می رسد
در این‌گونه از mayfly ها در مرحله adult و nymph را روی قلاب شماره ۱۰ می بافند
این‌حشرات در زمانی که در مرحله Dun هستند بدن قهوه ای تا زیتونی دارای نوار های زرد رنگ مشخص هست و باله های مات خاکستری تیره هست
زمانی که حشره به مرحله دوم بزرگسالیspinners  می رسد بسیار شبیه مرحله بزرگسالی Dun هست با این تفاوت که باله های حشره در مرحله spinners بسیار شفافتر می شودپترنهای درای فلای Green Drake که روی قلاب ۱۴ بافتم
  
پترنهای درای فلای Green Drake که روی قلاب ۱۴ بافتم

هچ‌ حشره Western Green Drake ها در اواخر بعد از ظهر های ماه های ژوئن تا جولای انجام‌ میگیرد
نیمف این‌حشرات در قسمت های با جریان‌‌آهسته که رودخانه شنا می کنندپترن های درای فلای Green Drake که روی قلاب ۱۴ بافتم

بعد از ماه آگوست ما گونه های mayfly شبیه به ورژن‌ کوچکتر Western Green Drake داریم که آنها را Flavs می نامند که در مناطقی از استان bc به نام kootenay  بسیار هچ قوی دارند 


3. Pale Morning Dun 


poto by :princegeorgeflyfisher.com


حشره های Pale Morning Dun با اسم‌مخفف PMD شناخته می شود
این‌گونه PMD ها شامل دو‌گونه (Ephemerella excrucians and E. infrequens) می باشند
نیمف و حشره بالغ این mayfly روی قلاب های بین۱۲ تا ۱۴ بافته می شود

جالبه بدونید nymph حشره Pale Morning Dun شبیه سازی بافت نیمف pheasant tail با Bedhead می باشد
زمانی که حشرات Pale Morning Dun مرحله Dun هستند دارای بدنی کرمی رنگ‌ روشن تا بدن زرد و بال های مات خاکستری روشن هستند و گاهی هم‌ امکان دارد این‌حشرات را در این‌مرحله در رنگ های نارنجی و زرد پیدا کنید


 پترن های دارای فلای Pale Morning Dun روی قلاب شماره ۱۶ بافتم پترن های دارای فلای Pale Morning Dun روی قلاب شماره ۱۶ بافتم

وقتی حشرات Pale Morning Dun به مرحله دوم‌ بزرگ سالی خود یعنی spinners می رسند دارای باله های به رنگ روشنتر و بدن‌ زرد کمرنگ تا مایل به قرمز دارند
این‌حشرات همان‌ جوری که از اسمشان‌ معلوم‌ هست هچ‌ آنها از صبح تا نیمه بعد از ظهر ادامه داردپترن های دارای فلای Pale Morning Dun روی قلاب شماره ۱۶ بافتم

بیشتر نیمف های PMD در قسمت های run و riffles که جریان سریع دارند زندگی می کنند و برای هچ وارد آب های آهسته تر می شوند

عکس ارسالی از دارا آشتین و ایشان‌گفتند :
 


"هر وقت pale morning فعال شدن
اين نيمف و بزن ميتركوني
پل مورنينگ زماني كه اماده هچ ميشه نيمفهاشون زير اب از سرو و سينه ميشكافن و اون رنگ زرد تو قزل الاهاي بومي خيلي مشخصه و براش شناخته شده هست به اين نوع نيمف اسپيليت شيك ميگن"
4. Mahogany Dun 
حشرات Mahogany Dun به چند رده از mayfly ها در استان برتیش کلمبیا گفته‌ می شود
این‌ حشره رو روی قلاب های سایز بین۱۲ تا ۱۶ بافته می شود
Dun این‌حشره معمولا داری بدن به رنگ شکلاتی تیره با باله های خاکستری تیره می باشد و Spinner این‌ حشره دارای بال های روشن تر با بدن قهوای مایل به قرمز تا قهوه ای تیره است

Mahogany Dun ها دوبار در یک فصل هچ‌ آنها به اوج خود می رسد یکی در اواخر بهار و دوباره در اوایل پاییز

Mahogany Dun در آب های با جریان کند هچ‌ می کنند و این‌ حشرات در آب های سریع زندگی می کنند و برای تبدیل مرحله بالاتر در زندگی به آبهای آهسته تر می آیند


اگه خواستي ماهوگني كار كني فقط اسپينرشو بنداز چون دان اون تو ديد قزل الا نيست و اصولا ماهوگني و slate Drake رو سطح اب هچ نميكنند

ماهوگني نيمفش تو جريان دريفت ميشه هر جا سنگ بزرگ باشه ميخوره بهش ميچسبه به كمك سنگ مياد بيرون رو پشت سنگ بيرون اب رو سنگ هچ ميكنه ولي PMD اينا المجر شون روزسطح اب خياي براي قزل الا مهمه بخصوص كه زياد رو اب باشن

5. Pale Evening Dun حشره ای Pale Evening Dun یا PED هارا روی قلاب های سایز بین۱۲ تا ۱۴ بافته می شود
 Dun و spinners این‌حشره بدنی به رنگ‌ خامه ای سفید رنگ‌ تمایل به زرد تا قرمز مایل به قهوای متفاوت هست

در استان برتیش کلمبیا فلای فیشر ها دچار سردرگمی بین‌ تشخیص دو گونه Pale Evening Dun و Pale Morning Dun هستند

برای تلفظ راحت تر این دو گونه من اسم مخفف آنها را به کار می برم یعنی چگونه‌ ما‌می تونیم تفاوت بین PMD و PED به فهمیم
باید بگم در استان برتیش کلمبیا حشره بالغ PED دو شاخه در انتهای دم‌ خود دارند ولی حشره PMD در انتهای دم‌ خود سه شاخه دارند

همان گونه که از اسم‌ این‌ حشره معلوم هست Pale Evening Dun معمولا در بعد از ظهر تا اوایل عصر ماه ژوئن تا ماه آگوست هچ‌ می کنند

Nymph و Emergers این‌حشره دوست دارند در آب های آهسته شنا کنند

نیمف های حشره PED در حال شنا برای رسیدن به سطح هستند ، اما سایر گونه های PED در پایین سطح رودخانه حرکت‌ می کنند و سپس به سطح شنا می کنند. استفاده از پترن های soft hackle or traditional wet flies در صید قزل آلا ها زمانی که این‌ حشرات در آب هستند بسیار تاثیر گزار هست

مي فلاي ها همشون تو ابهاي ارام تر رودخونه ها ميان رو سطح حتي تو درياچه ها هم تغريبا عمق هاي حد اكثر دو متر فكر ميكنم ميان بالا تكنيك مي فلاي دراي بخصوص ايمرجر دراي فقط اب نرم و اروم پيدا كن


6. Brown Drake 
Brown Drake ها بزرگترین‌ mayfly های استان برتیش کلمبیا هستند
برای بافت بهتر و شبی سازی بدن کشیده اینmayfly را فلای کار ها روی قلاب های با شنک به طول3x استفاده می کنند
نیمف های حشره Brown Drake دارای بدنی به رنگ زرد کمرنگ و سینه قهوای مایل به برنزه با پا

در باله های هر دو مرحله بزرگسالی dun و spinners در گونه Brown Drake بسیار رنگ روشن واضح دارای خال های قهوای می باشد
شکم‌ این‌ حشرات به رنگ زرد کمرنگ و دارای مارک های قهوای در طرفین می باشد

در اوج‌ ماه جولای حشره های Brown Drake در بعد از ظهر و در اوایل عصر هچ‌ می کنند

نیمف این‌حشره در آب های تند شنا می کند و به سطح می آیند و به تبدیل شدن به Dun
ماهیگیران اقلب حشرات
Brown Drake ها را با حشره ای به نام Hex mayflies ها اشتباه می گیرن
Hex mayflies ها بیشتر متعلق به آب های stillwaters هستند و راه تشخیص این دو گونه به این صورت هست که دم های آنهارا بشماریم , که حشره بالغ Brown Drake در انتهای دم خود سه شاخ دارد ولی Hex mayflies در انتهای دم‌ خود فقط دو شاخک دارد


7. Western March Brown حشرات Western March Brown یکی از مشهورترین Mayfly ها در استان‌ محل زندگی من در BC هستند
Western March Brown اولین‌ حشرات بزرگی هستند که در رودهای استان برتیش کلمبیا هچ‌ می کنند
نیمف و داری این‌حشره را روی قلاب های سایز ۱۲ تا ۱۴ بافته می شود وقتی WMB ها در حال هچ‌ هستند

نیمف های WMB بسیار شبیه به نیمف های PED می باشد ولی کمی بزرگتر
Dun حشره Western March Brown روی باله های خود دارای سکشن های به رنگ خاکستری تیره می باشد و شکمی به رنگ قهوای روشن تا رنگ زرد را دارد

اینmayfly ها در سه قسمت پایینی استان برتیش کلمبیا در ماه مارس هچ‌ می کند و تا ماه مه هچ حشره ادامه‌ پیدا می کند و به سمت شمال استان‌ برایش کلمبیا می رود

هنگام هم نیمف های این‌حشره به آهستگی به سطح آب می آیند و در هنگام‌ تبدیل شدن به مرحله بزرگسالی Dun تا مسافتی روی آب شناور می ماند و در آن زمان بسیاری از قزل الا ها از این Mayfly  تغذیه می کنند

مثلا مارچ بران نيمفش تو ابهاي سريعتر هست  اينا چون زير سطح از نيمف بيرون ميان وت وينگشون با تكنيك سوينگ خيلي كاربرد داره
به گفته دارا آشتین :
"مارچ براون مياد به سطح اب ولي چون زير اب هچ شده معمولا بالغش ميرسه به سطح اب به خاطر همون اينا حتي تو جريانهاي سريعتر هم تو سطح اب ديده ميشن لزوما تو ابهاي ارام نيستند , اين مي فلاي معروف به مي فلاي ابهاي سريع , هر وقت خواستي مارچ براون كار كني هر وقت بالغ شو ديدي
سه تا دراپر وت مارچ براون سوينگ كن"
عکس های ارسالی دارا8. Tricos 


 

Mayfly های Tricos  کوچکترین‌ گونه های از این‌ حشرات هستند که در رودخانه ها هچ‌ می کنند
این‌ حشرات را روی قلاب های بین سایز ۲۲ تا ۲۶ بافته می شود

ماهیگیرانی که این‌ حشره را برای بافت و‌ ماهیگیری فلای فیشینگ انتخاب می کنند بیشتر روی مرحله spinner این‌ حشره فکوس می کنند , حشره ماده Tricosها رنگ برای زیتونی دارند و Tricosهای نر رنگ سیاه با باله های روشن و واضح دارند

Tricos در استان برتیش کلمبیا این حشره هچ بسیار قوی ندارد ولی اگر شما در رودخانه های wyoming و مانتانا ماهیگیری می کنید شبیه سازی بافت مرحله spinner این‌‌ حشره در ماه های اگوست و سپتمبر ایده خوبی در فلای باکس داشته باشید

اطلاعات بالا همگی متعلق به ماهیگیران‌ کانادایی هست شاید گوشه های از این‌مقاله برای دیگر مناطق کاربرد داشته باشد

Mohican Mayfly


در بخش حشره شناسی و چارت حشرات Mayfly در این قسمت از پترن شبیه سازی حشره Maylfy را به نام Mohican Mayfly صحبت‌‌ می کنیم که من در چند سال اخیر بسیار این پترن را بافته در ماهیگیری زمانی که هج حشرات Mayfly دیدم‌ استفاده کردم و نتیجه بسیار بسیار عالی را دریافت کردم


Mohican Mayfly
یکی از محبوب ترین‌ پترنهای Imitation بافت Mayfly ها می باشد


Mohican Mayfly تقلید بافت بسیار قوی برای پشه های درای فلای می باشد زیرا در بافت این‌پترن از فوم که بسیار سبک و شناور هست استفاده می شود


و حالت‌ گره زدن این فوم ها و فرم دادن سکشن های بدن شبیه Mayfly ها بسیار استاندارد شبیه سازی می شود
Mohican Mayfly دارای بال های بسیار کوتاه می باشد
و این نکته باعث می شود در هنگام‌‌ پرتات به دلیل بال های کوچک‌ لیدر کمتر به دور پترن گیر کند و به پرتاب راحت این‌پترن در فلای فیشینگ‌ منجرب می شود

حتما مطمعن شوید قبل از رفتن به صید قزل الا ها این‌ پترن را در فلای باکس خود داشته باشید زیرا قزل آلا ها عاشق Mohican Mayfly هستند 

برای اولین بار دوسه سال پیش من Mohican Mayfly در یک‌ مسابقه پشه بافی تلگرامی بافت را شروع کردم و تعداد زیادی از این Mohican Mayfly را بافتم و مدت طولانی در فلای باکس خود نگهداشتم تا زمانی که اتفاقی در ماهیگیری Mayfly های زیادی در حال هچ در رودخانه ها مشاهده کردم و با استفاده از پترن Mohican Mayfly موفق به صید خیلی از ماهی های رنگین کمان بومی شدم

 
و در همین‌ماه گذشته با استفاده از پترن Mohican Mayfly موفق به صید یک قزل آلای رنگین‌کمان بومی به طول ۴۸ سانت شدم که به خودی خود رکورد ماهیگیری من با درای فلای ها در آن رودخانه رقم خورد !

و این کار باعث شد من از تجارب چند ساله خود در استفاده از این مدل از Mayfly ها به فکر نوشتن مقاله بیوفتم و این Mohican Mayfly برای مقاله من تبدیل به یکی از بخش های اصلی بشه


الان که دارم مقاله می نویسم در ماه November هستیم و اخرین ماهیگیری که با استفاده از پترن Mohican Mayfly داشتم بر می گرده به اواخر ماه October زمانی که یک فلای کار کانادایی از استان ساسکاچوان مهمان ماهیگیری من بود به رودخانه بسیار استاندارد اسکجیت برای فلای فیشینگ رفتیم
حجم رودخانه به دلیل بارانهای ماه October نسبت به ماه September تقریبا ۳ برابر شده بود و پیدا کردن ماهی رنبو های وحشی این رودخانه بسیار سخت شده بود و ما ساعت ها بدونه نتیجه فلای فیشینگ کار دیدم تا با تابش نور خورشید دمای محیط و آب به اندازه ای رسید که حشرات شروع به فعالیت در سطح رودخانه کردند و ماهی ها کم کم با فعالیت‌حشرات شروع به تغذیه کردند

تغریبا کیلومتر هارو بدون‌ نتیجه انواع اقسام‌ پترن‌ها استفاده کردم ولی زمانی که‌ ما حشرات‌ Mayfly رو روی سطح آب در حال هچ مشاهده کردیم پشت سر آن هم مشاهده کردیم ماهی های رنبو شروع به‌ گرفتن حشرات بروی سطح آب هستند 
در کنار رودخانه دقیقا‌ چسبیده به ساحل در عمق کم مشاهده کردم ماهی قزل آلایی مشغول گرفتن Mayfly های مرحله spinner که روی آب افتادن هست ، برای نزدیک شدن به روخانه‌ مجبور شدم روی زانو های خود راه بروم و به رودخانه نزدیک شوم‌ تا ماهی که در حال تغذیه هست فرار نکند و در پرتاب دوم در کامل ناباوری اولین قزل آلا آن روز را با Mohican Mayfly صید کردیم که به قزل آلای زیبا ۴۸ سانتی بود سایز باورنکردنی برای رنبو های وحشی آن رودخانه‌ بود ، شاید این سایز ماهی برای شما جای تعجب باشد و باید بگم‌ رنبو های بومی رودخانه های اطراف ونکوور به ندرت به سایز های بالا می رسند

ولی در رنبو های پرورشی سایز بالای ۴۸ سانت شاید بسیار معمولی و حتی خنده دار باشد
ولی خوب بحث ما در باره رنبو های بومی هست

بیتشرین‌ تاثیر پترن Mohican Mayfly زمانی است که Mayfly ها در مرحله Spinners روی سطح آب حظور دارند

همان‌ گونه که در ابتدا مقاله بارها به آن‌‌‌پرداختیم‌ مرحله Spinners در Mayfly ها زمانی است که حشرات‌ نر و ماده آماده جفت گیری و چرخش به دور هم‌هستند و در اواخر بعد ظهر به سطح آب بر می گردند برای تخم‌گذاری
و این‌اتفاق مهمترین الگو برداری سال فلای کاران در ماهیگیری با پشه هست


در ترجمه‌ مقالات زیادی از منابع مختلف متوجه شدم‌که نوشته شده در استفاده از پترن Mohican Mayfly آب های آرام جای که Mayfly ها ماده علاقه زیادی به تخم‌گذاری دارند برای ماهیگیری انتخاب کنیم و به تجربیاتم‌در ماهیگیری و مشاهداتم در رودخانه ها نگاه‌ می کنم دقیقا همین نکته بارها و بارها باعث شده نتیجه عالی از صید را با پترن هایMayfly در آب های ارام‌تر در رودخانه داشته باشم

Mohican Mayfly را روی قلاب های داری ین سایز ۱۰ تا ۱۲ می بافند

 پشه رو آبی Adams
Adams درای فلای رو آبی سنتی است که برای ماهی قزل آلا ها استفاده می شودپشه بسیار قدیمی و محبوب در ماهیگیری
Adams شبیه سازی پشه بزرگسال Mayfly ، Caddis و migde هستپشه Adams یکی از پرفروش ترین‌ پشه های داری فلای هست در بافت پشه Adams از متریال های زیر استفاده می شود 

قلاب : قلاب داری فلای سایز بین ۱۰‌تا ۲۰ و پیشنهاد ما سایز ۱۶ هست
نخ:grey Unithread

دم: فایبر هکل گریزلی یا قهوه ای

بدن:Adam’s Grey Fine & Dry Dubbing

بال: قسمت سر پر هکل گریزلی

هکل: هکل قهوای یا هکل گریزلی

سر:tying thread and head cement

Mayfly ها سمبل ماهیگیری با پشه, ماهیگیری با پشه, حشرات Mayfly, فلای فیشینگ, ebifisher, ebi fisher, مي فلاي ها, 

No comments:

Post a Comment