Monday, September 9, 2019

قابل توجه ماهیگیران ونکوور

قابل توجه ماهیگیران ونکوور
 
 
کارگاه های آموزشی برای مبتدی ها به این صورت‌‌ می باشد

مرحله اول 🔴کارگاه معرفی و مشاوره خرید لوازم‌ فلای فیشینگ
مرحله دوم 🔵معرفی متریال ها و آموزش پشه بافی
مرحله سوم ⚪آموزش پرتاب در فلای فیشینگ
مرحله آخر⚫تاکتیک و صید ماهی با سیستم فلای فیشینگ

🔊اجباری برای آموزش پشه بافی و معرفی متریال ها وجود ندارد 🔴⚪ ولی قبل از آموزش تاکتیک ها و ماهیگیری عملی در طبیعت حتما باید مرحله آموزش شناخت تجهیزات و پرتاب ها را فرا گرفته باشید


برای اطلاعات بیشتر به آیدی تلکرام

⬇️

https://t.me/ebifisher

⬇️

No comments:

Post a Comment