Monday, September 9, 2019

قابل توجه ماهیگیران ونکوور

قابل توجه ماهیگیران ونکوور

🔴کارگاه معرفی و مشاوره خرید لوازم‌ فلای فیشینگ
🔵معرفی متریال ها و آموزش پشه بافی
⚪آموزش پرتاب در فلای فیشینگ
⚫تاکتیک و صید ماهی با سیستم فلای فیشینگ


معرفی و مشاوره خرید لوازم‌ فلای فیشینگ

🔴یکی از تفاوت های بزرگ‌ تهیه و شناخت لوازم فلای فیشینگ نسبت به دیگر سیستم‌ های ماهیگیری شناخت کامل لوازم‌ماهیگیری قبل از خرید می باشد که‌ کاملا تخصصی می باشد ، شاید در سیستم اسپنینگ شما‌ گذینه های زیادی برای انتخاب نخ در ماهیگیری داشته باشید و حتی با‌ پرداخت کمترین‌ هزینه بهترین‌نخ ها را در متراژ زیاد تهیه کنید و زمانی که شما قصد خرید نخ های فلای فیشینگ را دارید یک انتخواب اشتباه باعث میشه هم در پرتاب به مشکل مواج شوید هم‌ نتوانید در ماهیگیری از تجهیزات فلای فیشینگ‌ خود بخوبی استفاده کنید
در انتخاب نخ شما باید تناسب بین وزن‌ چوب و گنجایش چرخ را در یک‌ کلاس تهیه کنید ما در کارگاه معرفی و مشاوره خرید تجهیزات فلای فیشینگ این علم‌ را به شما‌ منتقل می دهیم که در همان اولین‌خرید بتوانید مفیدترین تجهیزات فلای فیشینگ را داشته باشید

معرفی متریال ها و آموزش پشه بافی

🔵یکی از بزرگترین خصوصیات زیبای فلای فیشینگ‌ این‌ می باشد که شما خالق حشرات مصنوعی(پشه یا فلای) ماهیگیری خود بر گرفته از الگو حشرات در طبیعت هستید و با کمترین زمان در خانه می توانید لذت ماهیگیری و پشه بافی تجربه کنید
ما در دنیا فلای فیشر های زیادی داریم که فقط پشه بافی انجام میدن و از این طریق درآمد بسیار زیادی دارند
ما در این کار گاه معرفی متریال های بافت و آموزش پشه بافی این علم را به شما منتقل می کنیم که بتوانید به راحتی خالق اثرات هنری خود در فلای فیشینگ باشید و و قلاب های مورد نیاز خود را به بافید

آموزش پرتاب در فلای فیشینگ

⚪یکی دیگر از لذت بخش ترین قسمت های فلای فیشینگ‌‌ پرتاب می باشد که شاید ساعت ها در طبیعت‌خبری از ماهی نباشد ولی با‌‌ پرتاب های زیبا و بلند نهایت لذت را در ماهیگیری احساس می کنید
برای یادگیری در پرتاب شما نیاز به آموزش تخصصی دارید زیرا پرتاب های اشتباه باعث پاره شدن‌ نخ و خراب شدن پشه و نخ فلای شما می شود


تاکتیک و صید ماهی با سیستم فلای فیشینگ

⚫زمانی که شما به صورت بیسیک پرتاب ها را یاد گرفتید وارد مرحله تاکتیک و صید ماهی با سیستم فلای فیشینگ می شوید ، این‌مرحله کاملا با الگو گرفتن از طبیعت انجام‌ می شود و شما با اطلاعات از حشرات و نحوه شکار آن توسط ماهی می توانید شبیه سازی طبیعی انجام‌ بدید و موفق به صید ماهی با پشه های مصنوعی شوید که در این‌کارگاه ما به شما کاملا تخصصی تمام راه چاره ها‌ و تاکتیک های صید ماهی را آموزش می دهیم


No comments:

Post a Comment