Friday, July 5, 2019

چرا در ماهیگیری ماهی ها با طعمه واکنش نشان‌ نمی دهند

چرا در ماهیگیری ماهی ها با طعمه واکنش نشان‌ نمی دهند

کوتاه و آموزنده

ebi fisher

شاید بیش از ۱۰۰ ها پیام دریافت کردم که که سوال پرسیدن ماهی های زیادی دیدن که در حال تغذیه و پرش بودن ولی به طعمه ها اصلا واکنش نشون ندادند دلیلش چی می تونه باشه ؟


مدتی هست شروع کردم به فلای فیشینگ در مناطقی که bait ban هست و استفاده از طعمه طبیعی ممنوع بوده و ماهی ها فقط تغذیه طبیعی خودشونو انجام‌میدن و قاعدتاً به همین دلیل هم اصلا هیچ‌اسپنینگ‌کاری در اون‌مناطق نمی بینی !
دلیل خیلی واضع هست در مناطق که‌ماهی های بومی از حشرات زیاد و موجودات درون آب تغذیه می کنند کمتر به لانسه ها و قاشوقک ها و استیمر ها واکنش نشون‌ می دهند
در انتهای فصل ها زمانی که حشرات و موجودات درون آب کم‌می شود و ماهی به سختی دسترسی به منابع غذایی دارد ماهی ناخودآگاه برای سیر کردن‌خود دست به هرگونه شکاری می زند و در آن زمان ها اسپنینگ‌ هم گزینه خوبی می تواند باشد
که فلای کارها هم بیشتر از استیمر ها استفاده می کنند

برای خود من هم بارها اتفاق افتاده ماهی ها بسیار فعال بودند ولی موفق به صید آنها نمی شدم و وقتی نوع تغذیه آنهارا فهمیدم و از پشه های یکسان در آن زمان استفاده کردم‌ نتیجه کاملا برگشت و ماهی های زیادی صید شدند
پس انتظار نداشته باشید زمانی که مثلا ترات ها در حال تغذیه حشره‌‌ میج هستند به پاوربیت جواب بدن یا زمانی که در ‌حال تغذیه صدها و صدها لارو میج در یک دقیقه هستند دنبال لانسه شما بیوفتند
البته در این زمان ها هم‌این‌ماهی ها به استیمر های فلای فیشینگ هم واکنش نشون‌نمی دهند

No comments:

Post a Comment