Monday, July 1, 2019

بیشتر درباره سالمون ها بدانید

بیشتر درباره سالمون ها بدانید

در تشخیص نوع سالمون  زمانی که هنوز تغیر رنگ‌ نداده باید دقت کافی انجام‌ شود !
زیرا قوانین صید هر سالمون‌متفاوت هست و در خیلی از مواقع حتی همه نژاد ها با هم در یک رودخانه در یک زمان قابل صید هستندبرای مثال
من این سه نوع نژاد سالمون را با سیستم فلای فیشینگ در یک روز در یک‌نقطه صید کردم
اولی سالمون جک‌ اسپرینگ
دومی سالمون وایلد کوهو
و سومی سالمون‌پینک

و تنها در اون روز و در اون رودخانه مجاز به نگهداری ماهی اول بودم ! و دوماهی پایین ۱۰۰ درصد باید رها می شدند
البته هر  سه ماهی آزاد کردم 
ولی خیلی ها را می بینم برای اینکه اطلاعات کافی ندارند از قوانین و‌  ماهی شناسی ناخودآگاه تخلف می کنند یا جریمه می شوند یا با ماهیگیران دیگر درگیر می شوند


در بالا‌ گفته شد سالمون های کوهو به دودسته وایلد و هچری تقسیم می شوند که تنها تفاوت آنها در بودن یا نبود باله کوچک‌ پشت آنهاست
که توسط پرورش ماهی ها انجام‌ می شود برای ماهیگیران
یعنی در زمان صید اگر هیچ علامتی روی بدن‌ماهی نبود (باله کوچک‌پشت‌ماهی دست‌نخورده بود) باید سریع ماهی رها شود


دوتا از سالمون ها به humpy معروفند
یکی سالمون پینگ و دیگری ساکایی  (قوز پشت) در هنگام ورد به رودخانه و قبل از جفت یابی این قوز به وجود میادعکس سالمون کوهو نر  امسال صید شد

در کل دونوع سالمون کوهو داریم 
سالمون کوهو وایلد و هچری
دونوع سالمون چینوک داریم ، رد اسپرینگ و وایت


از بالا به پایین

سالمون سیلور کوهو
سالمون سیلور پینک
سالمون سیلور چینوک
سالمون سیلور ساکای
سالمون سیلور چام

عکس ها از آرشیو خودمدر این‌تصور سالمون‌چام‌ را می بینید که از بالا به‌پایین از زمان ورودش در آب شیرن و چگونگی تغیر فیزیک و رنگ ماهی مشاهده می کنید

No comments:

Post a Comment