Sunday, June 16, 2019

قوانین و شرایط دوره فینال مسابقات یونیک در دریاچه زیبای کاج :

قوانین و شرایط دوره فینال مسابقات یونیک در دریاچه زیبای کاج :


1: مجموع طعمه پاشی میدانی و بویله مصرفی ٢ کیلو (طعمه فقط بویله)
2: زمان مسابقه 37 ساعت 
3: هر تیم با قرعه در دو جایگاه اقدام به ماهیگیری میکند و در هر جایگاه ١٨ ساعت زمان دارد
4: هر تیم ١٨ ساعت در یکی از جایگاههای  ١ ,٢ ,٣ و ١٨ ساعت در یکی از جایگاههای ٤,٥,٦  ماهیگیری میکند
5: طعمه پاشی میدانی فقط یک ساعت قبل از سوت شروع هر مرحله
7: تیمها برای جابجایی بین دو مرحله فقط یکساعت زمان در اختیار دارن
8: قرعه کشی اول دو ساعت قبل از شروع مسابقه انجام میشود
9: قرعه کشی دوم نیم ساعت قبل از پایان مرحله اول انجام میشود و تیمها موظف هستند نماینده خود را به محل انجام قرعه کشی بفرستند.
10: اگر هر چوبی قبل از پایان هر دو مرحله ماهی  داشته باشد ماهیگیر فقط ١۰ دقیقه  بعد از صدای سوت پایان مسابقه زمان دارد تا ماهی را به چاک هدایت کند در غیر این صورت وزن ماهی محاسبه نمیشود.
11: استفاده از قلاب بدون خار الزامی است. در صورت هر گونه تخلف در این مورد ماهی صید شده وزن میشود و از مجموع وزن کل صید شده تیم کم میشود
12: ماهی تا قبل از رسیدن داور اصلا از چاک و داخل اب خارج نمیشود و به هر دلیلی ان هوک کردن ماهی بدون نظارت داور ممنوع میباشد.
تیمهای شرکت کننده در فینال :

1: esfehan fishing

2: star carp

3: swimmer carp

4: Brother carp

5: carp madness

6: Gold carp******************

******************
***********
*************   
********** 
******** 

No comments:

Post a Comment