Sunday, June 16, 2019

یک توله خرس قهوه ای به طرز بیرحمانه ای در سوادکوه کشته شد.


یک توله خرس قهوه ای به طرز بیرحمانه ای در سوادکوه کشته شد.ظهر روز گذشته (شنبه ۹۸/۳/۲۵) یک توله خرس قهوه ای در منطقه دراسله سوادکوه هنگامیکه همراه مادر خود در حرکت بود از یک تپه به پایین سقوط کرده و کمی از مادرش فاصله گرفت.

 توله خرس به دلیل سقوط کمی گیج بوده که در این حین مورد هجوم عده ای بی فرهنگ قرار گرفته و به طرز بی رحمانه ای با ضربات متعدد سنگ و چوب به شدت زخمی شد.


با حضور نیروهای محیط زیست در محل حادثه، توله خرس مجروح جهت درمان به مرکز استان مازندران منتقل شد اما به دلیل جراحات وارده به ناحیه سر و خونریزی داخلی از بین رفت.

تا لحظه انتشار این خبر هیچگونه اطلاع رسانی از سوی اداره کل حفاظت محیط زیست مازندران در خصوص این حادثه و شناسایی و برخورد با عاملین کشتار توله خرس (که چهره هایشان در تصاویر به وضوح مشخص است) انجام نشده است.

دیده بان محیط زیست ایران
iew.ir

No comments:

Post a Comment