Sunday, April 7, 2019

مجموعه دریاچه های به نام‌ DOUGLAS LAKE RANCH

مجموعه دریاچه های به نام‌  DOUGLAS LAKE RANCH


در استان برتیش کلمبیا کانادا مکانی که به نام DOUGLAS LAKE RANCH وجود دارد که با شهرت WORLD CLASS Fly Fishing می دانند

با مطالعه در وبسایت این‌مجموعه متوجه شدم بیش از ۴۰ سال فعالیت فلای فیشینگ در این دریاچه ها شروع شده  , به مجموع سه دریاچه به نام های

 Stoney Lake Lodge
Salmon Lake Resort
Crater Lake

مکان رویای رو به وجود آورده که رویای هر فلای فیشرمنی برای کار با پشه در این‌ دریاچه های طبیعی زیبا

به همراه اقامت و تفریگاه و رستوران و دیگر امکانات تفریحی برای خانواده ها
یکی از این دریاچه ها به نام‌stony تخصصی برای ماهیگیری فلای فیشینگ مدیریت شده و دریاچه دیگر به نام salmon برای تفریح خانواده ها و دریاچه سوم به نام crater محیط بسیار خصوصی و آرام در قلب طبیعت دور از هر گونه شلوغی و زندگی شهری

چقدر خوب می شد تک تک فلای فیشر من های ایران اینجا بودند و با هم به این دریاچه ها می رفتیم برای ماهیگیری
الان فلای فیشر من های بزرگی در دنیا هستند که در این‌مجموع دریاچه ها کلاس فلای فیشینگ بر گزار می
کنند و یکی از آنها مثل آقای Philip Rowley
می باشد
نکته دیگر درباره DOUGLAS LAKE RANCH این هست که این پارک طبیعی ماهیگیری در منطقه ای به نام kamloops در استان برتیش کلمبیا واقع شده ، دشتی که بیشترین تعداد دریاچه های طبیعی برای ماهیگیری صید قزل الای رنگین کمان بر روی کره زمین واقع شده که شهرت
جهانی دارد
خیلی از دریاچه ها با داشتن‌ مجوز سراسری استان قابل ماهیگیری هستند و تعدادی از دریاچه های خصوصی نیاز به مجوز جدا گانه مخصوص همان دریاچه می باشند و هر دریاچه قوانین خواص ماهیگیری خود را دارا می باشد

No comments:

Post a Comment