Monday, January 28, 2019

صندلی طلایی ❄️ماهیگیر طلایی❄️

صندلی طلایی ❄️ماهیگیر طلایی❄️


طبق قراری که گذاشته بودیم
روزهای یکشنبه هر هفته، سراغ یکی از ماهیگیران ورزشی پیشکسوت یا مطرح کشورمان می‌رویم تا گفتگویی خودمانی با ایشان داشته باشیم#صندلی_طلایی این هفته با

آقای ابراهیم عابدی (ابی فیشر)


با تشکر از توجه شما
👇🏻👇🏻👇🏻

❄️ماهیگیر طلایی❄️
 @Goldenfisher


No comments:

Post a Comment