Monday, December 17, 2018

عکس های ماهیگیری آقای حمید زارع زاده از شیراز Hmid zare zade

عکس های ماهیگیری آقای حمید زارع زاده از شیراز  Hmid zare zade
King mackerel  Persian Gulf
Hmid zare zade 

Grouper Persian Gulf
Hmid zare zade 


Giant trevally  Persian Gulf
Hmid zare zade 

Mangar
دوستان عکس های ماهیگیری که دارید برای من ارسال کنید در وبلاگم با نام شما قرار بدم و در کل دنیا قابل مشاهده هست و حتی اسم و فامیل خودتون در گوگل سرچ کنید از هرجای دنیا می تونید عکس های خودتون مشاهده کنید
ایمیل من
ebi.techno@yahoo.com
 
SHARK

King mackerel  Persian Gulf
Hmid zare zade 

King mackerel  Persian Gulf
Hmid zare zade  

King mackerel  Persian Gulf
Hmid zare zade

Mangar 

Mangar 

Giant trevally  Persian Gulf
Hmid zare zade


Giant trevally  Persian Gulf
Hmid zare zade

Giant trevally  Persian Gulf
Hmid zare zade
 
King mackerel  Persian Gulf
Hmid zare zade King mackerel  Persian Gulf
Hmid zare zade 


Giant trevally  Persian Gulf
Hmid zare zade
 
Giant trevally  Persian Gulf
Hmid zare zade
 
دوستان عکس های ماهیگیری که دارید برای من ارسال کنید در وبلاگم با نام شما قرار بدم و در کل دنیا قابل مشاهده هست و حتی اسم و فامیل خودتون در گوگل سرچ کنید از هرجای دنیا می تونید عکس های خودتون مشاهده کنید
ایمیل من
ebi.techno@yahoo.com
 

No comments:

Post a Comment