Wednesday, December 5, 2018

chum salmon سالمون چام

  

تصویری که مشاهده می کنید مربوط به آخرین سالمون های امسال هست که در آخر ماه نوامبر در رودخونه وددر صید شد

ماهی با جیگ بافت خودم با سیستم زیبای سنترپین صید کردم و زمانی که ماهی از فاصله چند متری در آب دیدم به دوستم‌گفتم سالمون سیلور کوهو هست ! ولی وقتی ماهی خسته شده و به عمق کم اومد با کمی دقت زیاد متوجه شدم سالمون چام هست

از واکنش های افراد ماهیگیر در صحنه در همان روز و واکنش ماهیگیران در دنیای مجازی و تجربه ۵ سال ماهیگیری سالمون گیری خودم متوجه شدم صید این سالمون خودش نوعی رکورد محصول میشه

قوانین آن ماه ماهیگیری سالمون در رودخانه وددر می گفت ما مجاز به نگهداری یک سالمون چام در روز هستیم
و من‌هم بدم‌نمیومد امتحان کنم طعم این سالمون سیلور رو و قسمتی از اون رو هم به سگم اسکیپر بدم ، برای همین سالمونو کنار اب نگهداشتم
و چند ماهیگیر به بالای سر من آمدند و گفتند این سالمون کوهو وحشی 😆😮
که باید رها سازی بشه

اون روز گذشت و من عکس ماهی این سالمون در دنیای مجازی قرار دادم و فردی عکس را با اشتراک گذاشته بود و نوشته بود این سالمون چام هست یا استیل هد 😆خلاصه همه واکنش ها و حاشیه ها بیشتر خوشحالم‌می کرد از اینکه ماهیگیری انجام دادم و ماهی صید کردم که خیلی هارو به چالش انداخت

صید سالمون سیلور کار عجیبی نیست ولی در پایان فصل سالمون گیری اونم در فاصله دور از اقیانوس در رودخانه این‌ماهی با این کیفیت رنگ بگیری واقعا کار عجیبی
چون‌معمولا سالمون ها بعد از ورود به آب های شیرین و رسیدن به بالای رودخانه دیگر رنگ سیلور قبلی ندارند

No comments:

Post a Comment