Sunday, November 18, 2018

گروه ماهیگیری ایرانیان سرتاسر دنیا

تاکتیک های ماهیگیری ونکوور 

سلام 
ماهیگیران عزیز

به جمع دوستان خود که از سراسر نقاط  مختلف جهان حضور پیدا کرده اند  خوش آمدید هدف از این حضور گرم و صمیمانه  آشنایی ماهیگیران عزیز انتقال معلومات و تجربیات با ارزش  شما در ماهیگیری و همچنین فرهنگسازی در حفظ محیط زیست  و جلوگیری از انقراض آبزیان بخصوص ماهی های بومی هر منطقه  می باشد حضور سبز شما عزیزان  را خیر مقدم عرض مینماییم

No comments:

Post a Comment