Tuesday, October 30, 2018

طلسم تاریخی فلای فیشینگ ایران توسط فلای فیشر من‌های خارجی شکسته شد

 طلسم تاریخی فلای فیشینگ ایران توسط فلای فیشر من‌های خارجی شکسته شد
 صید ماهی های بومی ایران برای اولین بار توسط خارجی ها
فلای فیشینگ در کارون 


حدود شیش ماه پیش یکی از دوستان عزیزم به نام‌امین پرواز پیامی بهم داد که‌محتوای اون پیام این بود " ابی جات خالی رفته بودیم برای سونگ و شیربت ، فلای کارای خارجی دیدم یاد تو افتادم "
خیلی برام‌جالب بود و از امین پرسیدم آیا عکسی گرفتید یا اطلاعاتی در باره اون‌ماهیگیرا دارید و اون ماجرا با صدها سوال بدون‌پاسخ به فراموشی سپرده شد . . . .
دستم‌از ایران‌کوتاه بود ولی می دونستم‌می تونم خیلی راحت شیربت و سونگ با فلای بگیرم هم تجهیزاتش داشتم هم علم پشه بافی هم‌اطلاعات از ماهی های بومی ایران زیاد بود . . .
همیشه امین‌می پرسید کی میای ایران. . .من یا همیشه ماهیگیری هستم یا سر کار و اگه خواب نباشم در دنیای مجازی به دنبال سوال های نا جوابم‌می گردم تا اینه وقتی داشتم سرچ‌می کردم به بینم در دنیای خاج از ایران‌چه فکری درباری ماهیگیری ایران‌می کنند سایت ردبول جلوی چشمان باز شد !
صفحه رو که به‌پایین می کشیدم برای خواندن و دیدن ادامه مقاله ، نفسم در سینه حذف شده بود و ضربان قلبمو‌می شنیدم‌تا با صحنه های بسیار زیبای از فلای فیشینگ در کارون روبه رو شدم
اولش واقعا می خواستم اشک خوشحالی بریزم و رویای خودمو می دیدم و همین‌جور که نگاه عکس های می کردم یاد حرف های رفیقم امین‌می افتادم دادم که می گفت ابی اگه بیای ایران یک‌ماه با هم می رم برای فلای فیشینگ در تمام‌نقاط کارون . ‌ ‌ .از یه لحاظی هم با دیدن عکس ها ناراحت شدم ، چون خیلی از دوستانم در ایران این تیکه کلامشان هست فلای فیشینگ در ایران‌جواب نمیده یا ما محیط فلای نداریم و فرهنگشو نداریم . ‌ .
اخه چرا همه باید وقتشونو تو حوضچه های مصنوعی تلف کنند در صورتی که ما محیط های طبیعی واقعا استثنای در جهان‌ برای فلای در ایران داریم

در صورتی ماپیشرفت‌می کنیم که فلای کارها کمی کوتاه بیان و بادیگر سیستم ها مثل اسپنینگ یکی بشن و باهم بتونن پیشرفت کنن ، به نظر من تو خیلی از سیستم ها پشت سر هر فلای کار موفق یه اسپنینگ‌کار هست
مقاله اخیر نوشتن در باره رابط فلای و اسپنینگ حتما به خونید، در فلای آب شور در خیلی از ماهیگیری ها بدون اسپنینگ اصلا معنی نداره !

و راه دیگه آدم های موفق حمایت و تشویق کنید و اکه حمایت و تشویق نمی کنید حد اقل تخریب نکنید !No comments:

Post a Comment