Thursday, July 26, 2018

گزارش ماهیگیری فلای فیشینگ

گزارش ماهیگیری فلای فیشینگ
دوستان از ماهیگیری برگشتم نتیجه ماهیگیری سد
۲ تا ماهی قزل آلا رنگین‌کمان rainbow trout
۳ تا بول تروت bull trout
و ۱ قزل آلای بروک brook trout
واقعا خوشحالم !
باور نکردنی بود نقطه های صورتی بنفش نارنجی زرد روی ماهی ها
واقعا بول تروت قدرتمند ترین قزل آلا روی کره زمینه و هنگام‌جنگندگی فقط کف اب می چسبه و اصلا هیچ پرشی نمی کنه بر خلاف قزل آلا رنگین کمان های که گرفتم پر از پرش های زیبا بود
بروک‌ تروته اینقدر زیبا بود فقط تو چاک عکس گرفتم  دستم اینقدر می لرزید ماهی فرار کرد
دو تا بول تروت اول بالا ۱ کیلو بودند
و خدا رو شکر گوپرو تمام‌لحظه فیلمبر داری کرد
من دقیقا در دو روز بیش از ۱۳ ساعت فلای کار کردم برای نتیجه گرفتن، با سه فلای باکس پر از انواع پترن های بروک  تروت و بول تروت 
به راحتی هم‌ماهی نگرفتم بیش از ۱۰۰ ها یا شایدم ۱۰ ها برابر پرتاب بلند و دقیق
حتمی اولین فرصت عکس فیلم های  قرار میدم


No comments:

Post a Comment