Tuesday, July 24, 2018

گزارش ماهیگیری

مکانی پیدا کردم در امریکا نزدیک‌ مرز کانادا
که چهار نمونه قزل آلا توش داره
امسالو می خوام‌تمام تمرکزمو بزارم اونجا برای گرفتن چهار نژاد ماهی
فعلا مشکل دارم وارد خاک آمریکا بشم ولی خوشبختانه رودخونه ای از نزویک‌مرز رد میشه از کانادا وارد اون آب میشه برای همین‌ماهی ها این ور مرز هم‌میان
حتما‌گزارش تهیه می کنم
ماهی های که داره بروک تروت و بول تروت ، کات تروت و رنبو تروت هست
تا ماه اکتبر فرصت دارم یعنی بیشتر از سه ماه و بعد منطقه بسته میشه برای ماهیگیری
۷ ساعت دیگه میرم اون‌منطقه و دو  روز اونجا کمپ میزنم برای ماهیگیری
و برای نتیجه گیری احتمالا هر هفته این کارو می کنم‌من در هر هفته دو روز تعطیلم و اون دوروز اونجا ماهیگیری می کنم
این گزارش ابتدای ماهیگیری و امید دارم بتونم  سریع روش کارو دست بگیرم
و  برای دوستان گزارش و عکس های زیبا تهیه کنم

No comments:

Post a Comment