Thursday, September 14, 2017

ماده یوزپلنگ میاندشت توله هایش مورد هجوم سگ های گله قرار گرفتند

ماده یوزپلنگ میاندشت توله هایش مورد هجوم سگ های گله قرار گرفتند


 یک ماده یوزپلنگ و سه توله اش که چند شب قبل (دوشنبه ۹۶/۶/۲۰) توسط محیط بانان  پناهگاه حیات وحش میاندشت (محیط بان کمال اخوان) مشاهده شده بودند (لینک مربوطه) صبح امروز (پنجشنبه) هنگامیکه حدود ۲ کیلومتر از حاشیه شمالی منطقه خارج شده و به یک دامداری نزدیک شده بودند مورد هجوم سگ های گله قرار گرفتند.

No comments:

Post a Comment