Friday, April 28, 2017

28 april 2017 fly fishing - rice lake, north vancouver, british columbia

28 april 2017 fly fishing - rice lake, north vancouver, british columbia


امروز دباره رفتم به دریاچه برای فلای و صید قزل الای رنگین کمان
مثل چند جلسه قبل از لیست برترین پترن های دریاچه منطقه دوتا از بهترین های اونارو رو استفاده کردم و چون خیلی ماهی با  Olive Micro Leech  گرفته بودم قبلا دباره با این پترن شروع کردم و سه تای اونو بافته بودم تو این چند روز تقریبا کولاک‌ کرد این‌پترن ، متوجه صدمه های فزیکی زیاد این پترن شدم که هم متریال اونها خراب شده بود هم که بر اثر گیر کردن زیاد در تنه درختان کف اب و کندی قلاب  مجبور به استفاده از دیگر پترن برتر به نام  Ruby-Eyed Leech شدم و تقریبا بعد از ۲ ساعت تونستم اولین قزل الا رو با این‌پترن بگیرم 
همین جور که ماهیگیری می کردم یه نگاهی به فلای باکسم کردم با خودم گفتم این همه پترن استاندار بافتم مثل پرنس و فزن تیل و اسکاد و چرا از این‌پترن ها استفاده نکنم
و بعد از استفاده از فزن تیل بید هد سایز ۱۶ موفق به گرفتن قزل الا تو دریاچه طبیعی شدم ، درسته سایز بزرگی نداشت ولی حس تموم کردن کار بزرگی رو بهم‌ می داد طراحی بافت و تست موفق
و بعد رفتم سراغ پرنس و دو حمله خوب داشتم ولی احساس کردم تو عمقی که حرکت می کنه سایز بزرگی برای ماهی های روی سطح اب داره و اگر یک یا دوشماره قلابم‌کوچیک بود اونم‌ پترن‌موفقی بود ولی جوابی نگرفتم به دلیل نقص بافتم وزن کم و قلاب بزرگ
اگه وزنش زیاد بود قلاب سایز خوبی بود برای عمق
و رفتم سراغ اسکاد که در فعالیت گروهی در مسابقه بهترین پترن هفته رو بافته بودم و چه وزن عالی و چه دایو خوبی داشت
اجازه میدادم‌حتی به عمق بیش از دومتر  فرو بره و نخ سینک  داشتم
باورم‌ نمیشه ماهی که وقتی به اسکاده زد بعد از جنگندگی زیاد به سطح اب اومد و بیش از ۴ بار با قدرت بالا به هوا پرید و چوبم فست اکشن بود شماره ۴/۵ و نهایت لذت ماهیگیری فلای بردم‌طراحی و بافت خوب و صید ماهی خوب در دریاچه طبیعی


28 april 2017 fly fishing - rice lake, north vancouver, british columbia28 april 2017 fly fishing - rice lake, north vancouver, british columbia
28 april 2017 fly fishing - rice lake, north vancouver, british columbia28 april 2017 fly fishing - rice lake, north vancouver, british columbia28 april 2017 fly fishing - rice lake, north vancouver, british columbia

No comments:

Post a Comment