Tuesday, July 12, 2016

پشه rolled muddler برای سالمون کوهو

 پشه rolled muddler برای سالمون کوهو


rolled muddler fly patterns


یک مدل پشه ای هست که سالمون کوهو به اون علاقه داره که از قلاب استیمر سایز ۱۰ و در دم پر wood duck و در تنه نوار فلش نقره ای طلایی و در سر از مهره برنجی و در گردن از موی گوزن استفاده شده در زیر سه تصویر مشاهده می کنید که اولی تاق و میز کار تخصصی فلای من هست و دو عکس بعد پشه rolled muddler

rolled muddler fly patterns


No comments:

Post a Comment