Monday, May 23, 2016

Skipper Siberian Husky

Skipper Siberian Husky
2 comments:

  1. salam dodst va hamvatan va hamshahriye aziz,ebi jan man peygire safheye shoma hastam ,karhaton besyar ziba va mofaghiyateton basyar delneshino jaye ye khaste nabashide bozorg dare.

    ReplyDelete