Tuesday, February 23, 2016

ماهی قزل الای پولاد سر Steelhead

ماهی قزل الای پولاد سر Steelhead 

ماهی قزل الای پولاد سر یا steelhead یکی دیگر از ماهی های مهاجر اقیانوس آرام می باشد و فقط استیل هد ها فقط در اقیانوش آرام زندگی می کنند و برای تخم ریزی به آب های شیرین رودخانه ها می آیند و فقط در السکا و برتیش کلمبیا کانادا و واشینگتون و کالیفرمیا آمریکا مهاجرت می کنند برای تخم ریزی ، اگه به نقشه نگاه کنید السکا و برتیش کلمبیا کانادا و واشینگتون  و کلیفرنیا آمریکا هر سه در یه خط موازی با هم در کنار اقیانوس آرام قرار گرفتند و  جالبه steelhead ها در این می باشد بعد از تخم ریزی به اقیانوس بر می گردند و برخالاف سالمون ها بعد از تخم ریزی نمی میرند ، و نکته جالب دیگر این می باشد که محققان توانستند استیل هد ها رو در رودخانه ها پرورش دهند و آنهارو بومی رودخانه کنند و این steelhead های پرورشی رو قزل الای رنگین کمان یا هومن Rainbow trout می نامند ، استیل هد ها بر خلاف سالمون ها زمستان فقط برای تخم ریزی به آب های شیرین می آیند و ماهی های بسیار زیرکی هستند چون قرار نیست به میرند و خیلی مواظب هستند در رودخانه ها چون قراره برگردند و جالبه خیلی قدرتمند هستند ، در ایران هم این قزل الا ها هستند و در پرورش ماهی ها پرورش داده شده و در اکثر رودخانه های که به این پرورش ماهی ها متصل هستند به راحتی می توانیم این ماهی هارو پیدا کنید و در شرایط ایده آل این ماهی به راحتی به وزن های خیلی بالای میرسه
ارادتمند شما ابی فیشر

No comments:

Post a Comment