Tuesday, February 23, 2016

سالمون ساکایای Sockeye salmon

سالمون ساکایای Sockeye salmon 

ماهی Sockeye تا 4 تا 5 سال عمر می کند و تا وزن 3 کیلو گرم می رسد  این سالمون هم مثل سالمون چام و پینک تک سایز به رودخانه ها میان و همیشه نر ها سایز بزرگتری از ماده ها دارند این سالمون بسیار زیبا می باشد زیرا بعد از ورد به رودخانه های آب شیرین رنگ کاملا نقره ای این آزاد ماهی به قرمز تغیر شکل می دهد سالمون ساکایای راحت در آب دیده می شود و اولین سالمونی بود گه من در کانادا صید کردم ، نکته قابل توجه به سالمون ها فقط زمانی که رنگ نقره ای دارند مهاجم هستند و به طعمه حمله می کنند و زمانی که تغیر رنگ دادند دیگر تمایلی به غذا خوردن ندارند و تنها هدفشان پیدا کردم جفت و رسیدن به سرچشمه و تخم ریزی می باشد این سالموم قرمز هم مثل تمام سالمون های اقیانوس ارام بعد از تخم ریزی می میرن تا فرزندانش از پیکر مرده پدر مادرش تغذیه کند ، در کل سالمون ها در قله حرم چرخه غذای در سیستم طبیعت هستند زیرا انسان ها و عقاب ها و خرس ها و گرگ و روبا ها در فصل قبل از زمستام تنها منبع غذای برای انها به حساب می اید
ارادتمند شما ابی فیشر

No comments:

Post a Comment