Tuesday, February 23, 2016

سالمون پینک Pink salmon

سالمون پینک Pink salmon

آزاد ماهی پینک Pink کوچکترین سالمون اقیانوس آرام می باشد که تا 2 سال بیشتر عمر نمی کند و وزن این ماهی تا 2 کیلوگرم می رسد و جز اولین سالمون های هست که وارد رودخانه ها آب شیرین برای تخم ریزی می شوند ، مشاهده شدن سالمون پینک نشانگر شروع فصل ماهیگیری می باشد بلا فاصله چند روز بعد از سالمون پینک دیگر سالمون ها استارت نزدیک شدن به رودخانه هارو میزنن ، واقعا خیلی جالبه برای اینکه این سالمون جسته کوچکی داره اولین سالمونی هست که نیاز به انتظار برای بارش باران ندارد و با جسته کوچکی که دارد وارد رودخانه ها و چشمه های کوچک برای تخم ریزی می شود ولی دیگر سالمون ها که جسته بزرگ دارند منتظر باران و بالا امادن آب رودخانه میشوند ، و دیگر مشخصه جالب این سالمون رنگ صورتی ملایمی که دارد و علاقه بسیار شدیدی به حمله به طعمه های صورتی دارد و با خال های کوچک در دم و پشت کمر این ماهی می توان به راحتی از دیگر سالمون ها تشخیص داده شود و این سالمون کمترین مسافت رو طی می کند و در میانه های رودخانه تخم ریزی می کند در چشمه های کوچک و آب های فرعی و مثل دیگر سالمون ها به انتهای رودخانه نمی ورد ، این سالمون هم بعد از تخم ریزی مثل تمام سالمون های اقانوس آرام می کیرد
ارادتمند شما ابی فیشر

No comments:

Post a Comment