Monday, February 22, 2016

جشنواره عکس ماهیگیری ورزشی ناصر درخشان

جشنواره عکس ماهیگیری ورزشی ناصر درخشان
همانگونه که مطلع هستید جشنواره عکاسی ماهیگیری بین عکس های ارسالی از دوستان ماهیگیر عضو گروه های مختلف در حال برگزاری میباشد 
در حال حاضر 45 عکس زیبای ماهیگیری جهت رای دوستان در معرض رای گیری قرار گرفته اند 
دوستان عزیز میتوانند ضمن مشاهده عکس های مزبور به شش عکس از عکس های ارایه شده رای دهند 
جهت رای گیری کافی است شماره عکس های مورد نظر خود را به ای دی  تلگرامی زیر ارسال فرمایید 

@Behzadfathi1971

No comments:

Post a Comment