Monday, February 22, 2016

جشنواره عکس ماهیگیری ورزشی ناصر درخشان

✳️✳️✳️چرا جشنواره؟ 
                        چرا عکس؟ 
                                چرا ناصر درخشان؟... 

✅چرا جشنواره؟  
سابقه حضور بنده در گروههای های ماهیگیری شبکه های اجتماعی به کمتر از پنج ماه میرسد.  ولی به تبع سابقه ای که در فضای رسانه ای ماهیگیری، بخصوص در وبلاگ های مختلف داشته ام روند حاکم را به نفع آینده این ورزش نمیبینم و اعتقاد دارم برای مناسب شدن فضای حاکم بر ماهیگیری ورزشی، ناگزیر از تغییر رویکرد میباشیم . 
این جشنواره و موارد مشابه که اخیرا انجام شد میتواند یکی از جنبه های این تغییر رویکرد تلقی گردد. 

✅ چرا عکس؟  
اطمینان دارم برگزاری جشنواره عکس این تلنگر را بر بسیاری از ما خواهد زد که چرا لحظات زیبای ماهیگیری خود را ثبت نکرده ایم؟... از زمان شروع این جشنواره ها، تاثیرات این تلنگر در بسیاری از صحبت های خصوصی و عمومی دوستان مشهود بود. امیدوارم این شعار به ملکه ذهن همه ماهیگیران و عاشقان طبیعت تبدیل گردد :
" از طبیعت هیچ به خانه مبر...  به جز عکس و خاطره "

✅ چرا ناصر درخشان؟... 
نخبگان ماهیگیری ما در سرزمین های دور و دست نایافتنی زندگی نمیکنند.  صدای نفس های این نخبگان، در همین نزدیکی ها احساس می شود.  در این مجال اسم نمیبرم تا عزیزی از قلم نیوفتد. آنها در همین نزدیکی ها هستند.  
بدون شک ناصر درخشان یکی از تاثیر گذار ترین عکاسان ماهیگیری ایران است که عکس های زیبای وی مرز ها را در نوردیده و در معتبر ترین سایت های ماهیگیری به نمایش در آمده است.  این حرکت قدمی کوچک بود برای گفتن یک "دست مریزاد" به ناصر درخشان 

✳️✳️✳️ و اما حرف آخر: دست تک تک دوستان، که به فراخوان بنده برای کمک به کودکان درد مند سرطانی پاسخ مثبت دادند را میبوسم و از صمیم قلب برای این کودکان آرزوی سلامتی دارم 
پایدار باشید 
بهزاد فتحی

No comments:

Post a Comment