Tuesday, February 23, 2016

سالمون آتلانتیس یا همون آزاد ماهی اقیانوس اطلس

سالمون آتلانتیس  یا همون آزاد ماهی اقیانوس اطلس

امروز با یکه رودخانه ای آشنا شدم که به نام Cascapedia می باشد رودخونه ای که اقیانوس اطلس رو به استان کبک کانادا متصل می کنه و  منجرب ورود ماهی های Atlantic salmon به این رودخونه میشود شاید روزی موفق به ماهیگیری با فلای در رودخانه Cascapedia بشم .
رودخانه Cascapedia به خاطر ورد ماهی های Atlantic salmon به این رود معروف می باشد و این سالمون ها در وزن های مختلقی می باشند که تا وزن 24 کیلوگرم در این رودخانه صید شده  ، رودخانه Cascapedia به عنوان یکی از غنی ترین رودخانه های که در آن ماهی قزل آلا و جود دارد در استان کبک کانادا به رسمیت شناخته شده است.
در ادامه مقاله به این نکته اشاره کردند که طبیعت بسیار زیبا و ماهیگیری خاص این رودخانه این محیط را یک جازبه گردشگری تبدیل کرده .
ماهی Atlantic salmon در آب های شور اقیانوس اطلس زندگی می کنند و صرفا فقط برای تخم گزاری وارد رودخانه های آب شیرین می شوند 
زمانی که ماهی سالمون اقیانوس اطلس وارد رودخانه ها برای تخم ریزی می شود حدود 40% از تخم های این ماهی توسط ماهی های قزل الا خورده می شود و بی دلیل نیست که ماهیگیران از تخم ماهی برای صید قزل الا در کانادا استفاده می کنند .
مهاجرت ماهی های سالمون آتلانتیک از ماه های March  و Juneشروع می شود 
ماهی های سالمون آتلانتیک معمولا بین 71 تا 76 سانتیمتر طول دارند و وزن به میانگین 3 تا 5 کیلو دارند ولی رکورد صید سالمون آتلانتیک تا وزن 45 کیلو به ثبت رسیده .
این ماهی ها زمانی که وارد رودخانه های آب شیرین می شوند رنگ عوض می کنند و شکل بدن آنها دوکی شک می شود البته بیشتر در ماهی های نر و به رنگ قرمز تمایل پیدا می کنند و در ماهی های جوان تر خال های قزمط و آبی به وجود می آید و مسن تر ها لکه های سیاه به خود می گیرند.
ارادتمند شما ابی فیشر

No comments:

Post a Comment