Tuesday, February 23, 2016

اطلاعاتی درباره ماهیگیری کانادا شماره 4

اطلاعاتی درباره ماهیگیری کانادا  شماره 4

آیا می دانید کانادایی ها موفق به پرورش ماهی خاویار سفید در آب های شیرین کانادا شدند و یکی از لذت بخش ترین ماهیگیری های کشور کانادا صید خاویار سفید می باشد که این ماهی به وزن 816  کیلوگرم می رسد و رکورد صید این ماهی در آب های آمریکای شمالی به وزن 498 کیلوگرم توسط یک ماهیگیر صید شده است ، در صورتی که دریای خزر ایران بیشترین تنوع ماهی در دنیا وجود دارد و ماهیگیران ایرانی از صید ورزشی این ماهی محروم هستند و در کانادا فقط ماهیگیران ورزشی می توانند این ماهی قول پیکر رو صید و رها سازی کنند ، ماهی خاویار را هم در رودخانه و هم در دریاچه پرورش دادند و در هر اکواریومی که در این کشور  تشریف به برید ماهی خاویار را می بینید
اطلاعاتی درباره ماهیگیری کانادا  شماره 5
تعداد دریاچه ها و رودخانه های کشور کانادا حدود دو میلیون دریاچه و 8,500 رودخانه تخمین زده شده!!! که حود 60% از کل دریاچه های روی کره زمین رو تشکیل می دهد تقریبا 9٪ از کل مساحت کانادا توسط آب های شیرین پوشیده شده است که این سرزمین خارقلاده رو تبدیل به بهشت ماهیگیری روی زمین می کند و این آماراها فقط مال دریاچه های و رودخانه های بزرگ می باشد و هیچ برآورد رسمی از تعداد دریاچه های کوچک و ر،دحانخ های کوچک در این قاره وجود ندارد . . .

No comments:

Post a Comment