Monday, October 5, 2015

وال معروف خاکستری کانادا


وال معروف خاکستری کانادا


هنوزم باورم نمیشه
از طریق پستی در فیس بوک از طرف یکی از دوستان کانادایم متوجه شدم وال معروف خاکستری کانادا داره به سمت ساحلی شنا می کنه دقیقا پشت آپارتمان جای هست که من زندگی می کنم . . . 
نگاه تاریخ و ساعت آپلود پست کردم دیدم چند دقیقا پیش این خبر توسط دوستم در فیسبوکش منتشر شده وبدون درنگ لوازم فیلم برداری رو برداشتم و با عجله تمام خودمو به ساحل رسوندم . . . 
دستم می لرزید فقط 100 متر با من و ساحل فاصله داشت بزرگترین موجود روی زمین وال خاکستری قول پیکر . . . 
قبلا بارها با تماس دوستان برای مشاهده این وال اقدام کرده بودم ولی هربار که مسافت طولانی رو با تاکسی یا اتوبوس می رفتم وال از ساحل دور شده بود ولی این بار خود وال به سمت من شنا کرد . . .

No comments:

Post a Comment