Monday, September 28, 2015

کانادا ایده آل ترین مکان برای دیدن اَبَرماه و ماه خونین


شاید خیلی از دوستان ندیده باشن دیشب، کانادا ایده آل ترین مکان برای دیدن اَبَرماه و ماه خونین Supermoon 'blood moon'  بوداین ویدئو رو من گرفتم . آخرین بار این پدیده در سال 1983 اتفاق افتاده بود و بگفته ناسا برای دیدن دوباره آن باید تا سال 2033 صبر کرد. من چقدر خوشانصم این ویدیو رو از تراس آپارتمانم گرفتم :-)


No comments:

Post a Comment