Thursday, January 15, 2015

پرنده آبی

 پرنده آبی


اگه دوست دارید پرنده به این زیبایی رو به بینید فقط با در دست داشتن مقداری کمی دانه و رفتن به stanley park شما می توانید باریختن دانه در کنار دریاچه بیور لیک به راحتی از فاصله یک متری این پرنده آبی زیبا به نام Steller's Jay رو مشاهده کنید و من در این قسمت عکس های که خودم به این روش رو شکار کردمو تقدیم شما دوستان عزیز می کنم
No comments:

Post a Comment