Monday, January 26, 2015

صحنه دردناک درناها در ایران :-(

روز گذشته یک دسته درنای خاکستری در منطقه حفاظت شده کویر در استان تهران فرود آمدند  متاسفانه به دلیل خشکسالی و کاهش بارندگی ها در حال حاضر تالاب بندعلی خان کاملا خشک است. درناها نیز طبق عادت سال های گذشته در محل تالاب فرود آمده اند و قطعا با مشاهده تالاب خشکیده طی روزهای آینده منطقه را ترک خواهند کرد

No comments:

Post a Comment