Sunday, January 25, 2015

شاهکار جدید محیط زیست ، تکثیر گوره خر در حال انقراض

شاهکار جدید محیط زیست ، تکثیر گوره خر در حال انقراض 

سازمان محیط زیست ایران برای جلوگریری از انقراض گوره خر کمیاب ایرانی سه تای از اونارو به منطقه ای می ره برای تاکثر و تولید مثل و بعد از سه سال که این گوره خر ها تولید مثل نمی کنند تازه سازمان محیط زیسست متوجه میشه که گوره خر ها هر سه ماده هستند 


No comments:

Post a Comment