Thursday, January 15, 2015

پرنده های مهاجر

پرنده های مهاجر


آیا تا به حال به پرنده های مهاجری که از سرتاسر جهان به ونکوور سفر می کنند دیدن کرده اید ؟
آیا زیبایی آنهارو از نزدیک دیده اید ؟
نیازی نیست به قلب طبیعت برید زیرا آنها همین نزدیکی ها هستند و شما به راحتی می تونید در سواحل ونکوور مثل انگلیش بی و دریاچه های stanley park مثل دریاچه lost lagoon و دریاچه بیور لیک به راحتی این اردک های زیبا را مشاهده کنید و من برای اثبات این حرفم  40 عکس از انواع این پرندگان رو کهدر این مکان ها نام بردم را گرفتم در این قسمت به نمایش میزارم

No comments:

Post a Comment