Thursday, October 9, 2014

:-(

روزی بود که تو ایران شیراز زندگی می کردم  . . . . .
شده بود با سیم تلفون و پوست چیپس و موی مصنوعی پشه می بافتم و می رفتم تو هر جوی آبی که می دیدم با هاش قزل الا می گرفتم و همیشه در حسرت این بودم که یه فلای کار به بینم. . .
ولی الان کانادا زندگی می کنم استان برتیش کلمبیا یعنی سرزمین سالمون ها جای که از a  تا z سالمون ها تو رودخونه هاش رفتو امد می کنند هر جا میری فلای کار میبینی اصلا چند قدمیم بزرگترین فلای کارای روی کره زمین در حال ماهیگیری هستند همه جا مدرسه فلایه و هر یه قدمی هر جا که آب میبینی توش ماهی هست ولی دیگه نمی دونم چرا انگیزه ماهیگیری ندارم :-(
یعنی می گی یه روز درست میشم

No comments:

Post a Comment