Friday, July 18, 2014

خدا بخیر کنه داره پام به ماهیگیری کم کم باز میشه . . .
چه دنیایی کوچیکی . . . 
روزی بود که تو ایران یا بعدش تو ترکیه بود که داشتم نگاه این عکس ها می کردم یه نفر بود که بهم می گفت ابی طاقت بیار رفیق ، یه روز خوب میاد . . .
الان مهندس دادش زاده ماهیگیر تو همین عکس ها رو دم خونمون ملاقات کردم و با هم رفتیم یه کافه ای زدیم و درباره برنامه آینده صحبت کردیم که 99% درباره ماهیگیری بود . . . 
خدا بخیر کنه داره پام به ماهیگیری کم کم باز میشه . . . 
در آخر هم از آقای دلفروش عزیز تشکر میکنم به خاطر آشنا کردن من با دوستان گلشون
ممنون


1 comment: