Thursday, February 20, 2014

مهره های سهرامیز ماهیگیری


قبلا یه توضیحی درباره مهره های سهرآمیز ماهیگیری زدیم و الان کاملترش می کنم


تو ماهیگیرای ترکیه سیستم ماهیگیری به نام کوسبه و جود داره که مواد طعمه پاش که اصلی ترین موادش ذرت هستو فشرده کردند که تو آب باز میشه و این طعمه پاش فشرده که یه سوراخ هم داره تعداد زیادی مهره زرد رنگ به اون متصل میشه که حکم دونه های ذرت رو داره و با این تاکتیک ماهی کپور میگیرن درسته خیلی ساده هست و ماهیگیرا با طعمه مصنوعی با سیستم کفخواب ماهی کپور میگیرن من هم خیلی استفاده کردم و حتی ماهی کپور به این مهرها زده و اسبله هم پشت سرش به ماهی کپوره زده . . . .

من دربافت پشه از مهره استفاده می کنم و با خودم گفتم چه بهتر از این مهره ها برای چشم پشه خودم استاده کنم و خوب هم جواب داد

پس میشه گفت مهره سهرامیز . . . .

No comments:

Post a Comment