Saturday, January 25, 2014

روح فلای


روح فلای


در ابتدا از استادان عزیز این رشته عذر خواهی می کنم چون می دونم اصلا کارم تو این رشته اصولی و صحیح نیست و مقاله رو ادامه میدم.

خیلی وقتا تو شهر راه میرم و هرجای که امکان داره چشم به زمین بیوفته شاید بادیدن یه تیکه سیم تلفون یا نوار های رنگی اون مواد رو به چشم متریال پشه بافی به بینم ، درسته خیلی وقت ها حتی ذباله ها ای که جمع آوری می کنم میشه مواد اصلی تشکیل دهنده یه پشه ای که می بافم.

شاید خیلی ها بگن ماهیگیری ورزشی دیگه چه مصخره بازیه ولی شاید خیلی ها ندونند ما ماهیگیرای ورزشی فقط ملاکمون تو این رشته گرفتن و رها کردن ماهی نیست بلکه با کارمون و اهدافمون احترام به طبیعت رو انجام و ترویج می دیم همین خود من اصلا به خودم اجازه نمی دم از بدن و مواد مجودات و حیوانات در بافت پشه هام استفاده کنم چون اعتقاد دارم همین امر خودش باعث از بین رفتن خیلی از ارزشها و اعتقادات درونیم میشه . . .

برای همین من از مواد باز یافتی و زباله ها و موادی که خود بیانگر یک شعاری در طبیعت هست استفاده می کنم مثلا اگه ازبرش نوار لیبل سیگار در پشه ها استفاده می کنم این رو بیان کنم که ما حق ریختن زباله های سیگارمون رو در طبیعت نداریم و یا اگه از برش پوست چیپس و یا هر موادی دیگه ای استفاده می کنم این رو می خوام بگم که وقتی وارد طبیعت میشم بغیر ازاین مواد چیز دیگه ای کنار روخونه ها نمی تونیم به بینیم ما طبیعت و داریم ویران می کنیم . . .

دوستی تو یکی از کامنت ها نوشته بود ابی خوش به حالت تو با پوس سیگار هم ماهی می گیری و رفیقم تو ایران می گفت تو هم دباره با سیسم تلفونت ماهی قزل الا گرفتی و یه بار هم پسر خالم تو دریا پرسید این نوار زده چیه تو پشه گفتم کش زیر شلواری کلی خندید . .

این داستان کوتاه رو گفتم فقط برای اینکه به شما بگم تنها عامل موفقیت شما در سیستم فلای اعتقاد داشتن به کاری که انجام میدید اگه از صمیم قلب به کارتون اعتقاد داشته باشید حتی با ذهنتون می تونید ماهی هدفتونو جلب خودتون کنید فقط باید تلاش زیاد کنید واز کارتون نا امید نشید هیچ وقت . . . .

ارادتمند شما ابی فیشر

ترکیه

No comments:

Post a Comment