Thursday, September 12, 2013

براش دعا کنیدبراش دعا کنید بچه داره امید وارم همه بچه هاشو سالم به دنیا بیاره باورتوون نمیشه صاحب این سگ می گه ابی بهش سر بزن تورو خیلی دوست داره از نطر روحی تو می تونی این روزا به این سگ خیلی کمک کنی
نامردی کردم دو ماه بهش سر نزدم ولی وقتی تصادفی دیدمش از فاصله 400 متری با شکم پر از بچه به سمتم دوید و وقتی به من رسید منو تو عاقوشش گرفت نگاه چشماش کردم مثل اینکه داشت گریه می کرد یه صدای سوزناکی از خودش در میورد مثل صدای گریه انسان . . . .
باورتون نمیشه من هیچ وقت به این سگ غذا ندادم من فقط هر وقت می دیدم این سگ رو نوازش می کردم و اون هم هیچ وقت از من توقع غذا دادن نداره . . .
سگ ها احساس دارن ، سگ ها هم مجوداتی هستند که مثل انسان حق زندگی گردن دارن ، ما باید به سگ ها احترام بزاریم حالا اگه هم نزاشتیم مهم نیست فقط بی احترامی نکنیم و اونارو از خودمون نرونیم و اونارو اگه تو خیابون دیدم فراری ندیم و یا شکنجشون نکنیم و . . . .
به امید روزی که تو ایران عزیزمون این شرایط نا هنجار سگ آزاری و کشتار سگ ها توسط نیرو انتظامی و شهرداری ا به پایان برسه

No comments:

Post a Comment