Thursday, August 1, 2013

این چوب و چرخ نیست که ماهی میگیره این ماهیگیره که ماهی رو میگیره

اون زمانی که رفتم از فروشگاه سرکوچمون یه چوب و چرخ ماهیگیری سر هم گرفتم حتی نخ هم رو موتورش از قبل بسته شده بود  اون زمان زیاد روم نمی شد تو اینترنت در بارش بنویسم ولی یه عکس تو سایت قرار دادم خیلی از رفیقام بهم گفتند ابی دیگه کارت به جای رسیده که چوب ماهیگیریتو از سوپری سر کوچه می خری . . .
ولی الان با اعتماد بنفس عکسی رو قرار می دم و می گم من با همون چوب و چرخ دکوری  4 تا اسبله 10 کیلویی گرفتم : - ) کاری ور تو یک هفته با این چوب و چرخ انجام دادم که یه ماهیگیر این جا با 10 تا چوب و چرخ تو یکسال می کنه . . .
یه روزی یه پیرمرد ماهیگیری یه حرف خوبی بهم زد اون پیرمرد گفت این چوب و چرخ نیست که ماهی میگیره این ماهیگیره که ماهی رو میگیره

No comments:

Post a Comment