Sunday, August 4, 2013

اینجا بهشته منه ولی هوری در کار نیست فقط قزل الا داره

اینجا بهشته منه ولی هوری در کار نیست فقط قزل الا داره :-) برای ورود به این بهشت نیازی نیست نماز بخونی فقط بگیرو رها کن انجام بدی می تونی وارد این بهشت بشی راستی ماهیاش هم فارسی متوجه میشن همین امروز بود که لانسه رو پرت کردم یه ماهی اونو دنبال کرد گفتم بگیرش بگیرش ماهی لانسه رو گرفت :-)No comments:

Post a Comment