Thursday, August 15, 2013

چرا زمانی که از طعمه زالو استفاده می کنیم باید شناور در ریسه قرار بگیرد ؟چرا زمانی که از طعمه زالو استفاده می کنیم باید شناور در ریسه قرار بگیرد ؟بعضی از اطلاعات ماهیگیری نا خواسته به دست میاد ، مثلا زمانی که از دوستان ماهیگیر ترکم می پرسیدم چرا در ریسه صید ماهی اسبله از شناور استفاده می کنید هیچ دلیل قانع کنده ای برای جواب دادن نداشتند وفقط یاد گرفته بودند که این ریسه خوبی برای صید ماهی هست و شانص صید ماهی رو زیاد می کنه . . . .
خوب من هم مثل اونا فقط  با مشاهده عملکرد این ریسه از شناور استفاده کردم برای زمانی که از زالو در ریسه استفاده می کردم ولی همچنان به دنبال جواب بودم که چرا شناور باعث صید ماهی اسبله میشه و شانص صید این ماهیور زیاد می کنه . . .
یه روز اتفاقی ریسه ای که شناور داشت رو تازه بافته بودم و می خواستم تستش کنم تو آب به بینم آیا این شناور دو قلاب و زالو ها و هرزگرد رو می تونه تو عمق عمود نگهداره همین جور که ریسه رو تو آب پرتاب کردم زالو های سر قلاب شروع کردند به شنا کردند عمق آب زیاد نبود و شناور روی آب بود ولی قلاب ها و زالو ها روی زمین قرار داشتند به صورت خوابیده و تو این هنگام بود که متوجه شدم زالو ها در اولین فرصت خودشونو لای سنگ ها و سوراخ ها مخفی کردند و حتی همراه خودشون قلاب هارو به زیر سنگ می بردند . . .
دلیل استفاده شناور رو در این سیستم متوجه شدم و دلیل هم این بود که شناور این فرصت پنهان شدن زالو هارو لای سنگ ها از بین می بره و اگه ما در این سیستم از شناور استفاده نکنیم زالوها لای سنگ های کف دریاچه پنهان می شوند و هیچ ماهی آنهارو نمی بیند . . .
البته شناور کار برد دیگه ای هم داره که اصلی ترینش پرداختیم ، کاربرد های دیگه شناور اینه که اجازه دسترسی خرچنگ هارو به طعمه نمیده . . .

ارادتمدن شما ابی فیشر

No comments:

Post a Comment