Sunday, July 7, 2013

ماهیگیر دستوپا چلفتیلانسه رو پرت کردم یه 15 متر دور تر از خودم دیدم لانسه نمیاد گفتم حتما گیر کرده تو علف ملفا همین جوری نخ رو جمع می کردم می رفتم به سمت جای که لانسه گیر کرده بود از کنار رود خونه رسیدم به اون جای که نخ رفته بود زیر آب همین جوری می کشیدم  ، ولا مثل اینکه کمی بالاو پایین می شد فکر می کردم به یه کنده متحرک گیر ده یه دفعه کمی نخ آزاد شد با خودم گفتم آخی لانسم آزاد شد داره میاد ولی به بالای سطح آب که نزدیک می شد یه لکه سیاهی می دیدم  ، اومد رو آب دیدم یه ماهی قزل الای بزرگه حالا کلاچ موتور ماهیگیری کاملا بسته و نخ هم یه 30 یا 40 سانتی آزاده ماهی با یه دم زدن فرار کرد من هم بیهوش همونجا افتادم اون روز فهمیدم خیلی دستوپا چلفتی  هستم ولی رفیقم اون ماهی رو گرفت

No comments:

Post a Comment