Thursday, July 11, 2013

فیلم آموزش ماهیگیری کپور گیری با عمو جاش

فیلم آموزش ماهیگیری کپور گیری با عمو جاش
حوصله ندارم توضیح بدم خیلی خیلی خیلی فیلم مفیدی هست می خوای به بین می خوای نه بین ، من کلی ماهیگیری از این فیلم یاد گرفتم
تازه عمو جاش اجازه نمی داد فیلمشو بزارم فقط 6 ماه داشتم در خواست می دادم :-) تا آخر موخشو زدم


No comments:

Post a Comment