Tuesday, June 11, 2013

تاکتیک صید ماهی اسبله به روش شناوری در آبهای راکدتاکتیک صید ماهی اسبله به روش شناوری در آبهای راکدسلام دوستان عزیز تازگی با سیستم ماهیگیری جدیدی آشنا شدم که در باره اون می نویسم ، صید ماهی اسبله در آب های راکد با استفاده از شناور . . .
ماهی اسبله با این که یه ماهی لاشه خواره و به چیز های تقریبا گندیده علاقه داره بر خلاف ماهی کپور بیشتر غذاهای خودشو میون آب و حتی روی اب می خوره و به کفخواری زیاد علاقه نداره . . 
برای همین استفاده از سیستم های شناوری در صید این ماهی شانص صید این ماهی رو افزایش می ده که تو چند برنامه اخیری که داشتیم این سیستم جواب خودشو پس داده و ماهی های اسبله خوبی با این سیستم صید شده . .. 
در این سیستم شناور بر روی نخ اصلی فیکس می شود و سرب در نخ اصلی کاملا آزاد می باشد و صورتی که شناور به هر اندازه ی که مقاومت نخ و طعمه اجازه دهد حرکت کند و به میان آب یا حتی روی سطح آب برسد ،در این سیستم  از قلاب سه شاخه استفاده می شود و نحوه زدن ماهی سر قلاب به این صورت می باشد که نخ از دهان ماهی عبور داده می شود و از انتهای بدنش که نزدیک دم ماهی می باشد نخ ریسه خارج می شود و و قلاب در دهان ماهی قرار می گیرد و حتما باید به این صورت باشد در طبیعت موجودات مهاجم مثل مار یا هر جاندار دیگری مثل ماهی ها زمانی که می خواهند طعمه ای مثل یه جاندار رو به بلعند از سر شروع می کنند به خوردن ان زیرا فلس یا پولک منجرب جلوگیری از بلع اون موجود نشود و همیشه بر خلاف خواب پولک ها مجوداد بلعیده می شوند یعنی هیچ وقت یه ماهی اسبله ماهی طعمه رو از دم شروع به خوردن نمی کند و همیشه از سر شروع به بلع طعمه می کند و برای همین باید ماهی در ریسه درست قرار بگیرد .
شناور هم بعد از پرتاب با آزاد گذاشتن نخ اصلی و نبستن موتور تا اونجای که مقاومت نخ اجازه دهد به بالای سطح آب می آید و ماهی رو در میون آب قرار می دهد . . . و سرب در کف آب قرار می گیرد و نخ اصلی با کشش شناور درون سرب حرکت می کند و ریسه به سطح آب می آید
گفتم این سیستم مال آب های راکد هست زیرا جریان آب شناورو با خودش می بره و حتی باد هم بر سطح دریاچه کارو مختل می کند.
جوشانده های کپورو با چه ابزاری به ریسه متصل می کنند این ماهی ها رو با همون ابزار به ریسه متصل می کنند زیرا نخ باید از سر تاسر بدن ماهی بگزرد ، ریسه و قلاب به راحتی از نخ اصلی جدا می شود و قلاب در ریسه ثابت هست و بعد از قرار گرفتن ماهی در ریسه به راحتی به هرزگرد متصل به سر نخ اصلی متصل می شود.
دست نوشته های یک پناهنده
ترکیه 2013.6.11
ارادتمند شما ابی فیشر

No comments:

Post a Comment