Sunday, March 3, 2013

lمستندی درباره صید ماهی های قول پیکر سونگ در رودخانه های ایران

lمستندی درباره صید ماهی های قول پیکر سونگ در رودخانه های ایران

سلام به دوستان عزیز این فیلم هارو که روی فیلم های خیلی قدیمی وی سی دی بودند خودم به دیجیتال و فیلم های قابل مشاهده بروی کامپیوتر تبدیل کردم تا این فیلم های ارزشمند درباره ماهیگیری تاریخ رودخانه های ایران از بین نرود و با ماهیگیران همین فیلم ها یه برنامه تحقیقاتی داشتیم که آیا هنوز این ماهی ها وجود دارند وخوشبختانه یک ماهی سونگ 8 کیلوی صید و رها سازی کردیم . . . .. 
تقدیم به دوستان عزیز
ارادتمند شما ابی فیشر

No comments:

Post a Comment