Thursday, March 7, 2013

ماهی های که با سیستم فلای فیشینگ گرفتم

ماهی های که با سیستم فلای فیشینگ گرفتم


ماهی قزل آلای رنگین کمان ، ماهی کپور ، ماهی زردک ، ماهی هامور ، ماهی سفید ، ماهی کولی ، ماهی کراس
ماهی های قزل الارو اکثرا با یه استیمر به نام EBI FLY PATEERN  گرفتم که بافت و طرح خودم بوده و ماهی سفید رو با پشه ملخ و ماهی زردک رو با لارو قرمز رنگ و ماهی کولی رو با یه پشه زیر آبی نمی دونم چی چی و ماهی هامورو رو تو دریای خلیج فارس با یه پشه میگو بافت خودم گرفتم و ماهی کپور ور با نمفت مای فلای که بهش هرز ایر میگن .
در کل از نظر امتیاز دهی تو ماهیگیری که تو این چندسال داشتم این ماهی ها ارزشمند ترین ماهی های که گرفتم ، چون با سیستم فلای بوده .


No comments:

Post a Comment