Thursday, February 14, 2013

مشکلی ندارم بزار تمام گناهش پای من


دیگه ماهیگیری برای من فقط صید ماهی نیست ماهیگیری برای من نشستن کنار آتیش و نگاه کردن به سطح دریاچه هست ، ماهیگیری برای من فکر کردن به خود ماهی نیست ماهیگیری برای من باز کردن درب بطری های شرابه که تو رنگ قرمزش می تونم انعکاس نور دریاچه رو به بینم . . ..
از ایران زدیم بیرون که حلال حرومو بزاریم کنار پس بزار راحت باشیم و مثل تمام مردمان دنیا یه جور دیگه زندگی کنیم خسته شدیم از بس برچسب زدیم رو دهنمون تا حرف نزنیم مشکلی ندارم بزار تمام گناهش پای من این دنیارو عشقه.
مگه ماهیگیری بدون آبجو میشه ؟ واقعا خیلی از ماهیگیری ها همیشه همراه با مشروب انجام میشه مخصوصا تو این هوای سرد اونم ماهیگیری انتظاری ، نبود مشروب همانند نداشتن طعمه خوب ماهیگیری می مونه

تنها فقط زمانی تو ماهیگیری ناراحت از صید ماهی نیستی که مستی
تنها زمانی انتظار صید ماهی برات بی معنی میشه که مستی

تازه زمانی که مستی و داری کنار دریاچه تعریف می کنی دروغو کنار می زاری و دیگه لاف نمی زنی  و هر ماهی که گرفتی وزن واقعیشو می گی و حتی می گی این ماهی رو من نگرفتم فقط با اون عکس گرفتم .

No comments:

Post a Comment