Tuesday, February 5, 2013

گزارش كاملي از 2 برنامه ماهيگيري و بررسي اجمالي شرايط درياچه عسل و حوضچه ايران زمين


گزارش كاملي از 2 برنامه ماهيگيري و بررسي اجمالي شرايط درياچه عسل و حوضچه ايران زمين

چهارشنبه شب بود كه پس از هماهنگي با بچه ها، منتظر sms از ارم شديم تا برنامه ماهيگيري براي پنج شنبه و جمعه را تنظيم كنيم متاسفانه همانطور كه پيش بيني مي شد اينبار هم ارم ماهي نريخت (هفتم بهمن) و پس از انتظار در ساعت 11 شب، قرار را براي درياچه عسل تنظيم كرديم. ساعت 8 صبح در ميدان آزادي طبق برنامه قبلي به سمت كرج حركت كرديم. پس از خريد وسايلي در شهر جهت نهار و پرس جو در ساعت نه و نيم صبح به درياچه عسل رسيديم و پس از صحبت با نگهبان متوجه شديم كه بايد روز پرهزينه اي را طي كنيم. 27000 تومان براي هر فرد (با ماشين) و 25000 تومان بدون ماشين (براي صيد نهايتاً 5 قطعه قزل ريز) البته عزيزي كه درياچه  . . .


را كرايه كرده است بچه بدي نبود و حتي در برخي موارد توضيحاتي مي داد كه شايد كمتر مسئول درياچه اي اين توضيحات را جهت صيد بهتر ماهيان آنجا بدهد گو اينكه برخي اطلاعات ايشان نيز نادرست منتقل مي شد خصوصا در مورد قزل هاي رنگين كمان و خميرهاي بركلي ولي ما شنيديم و سكوت كرديم! و جالب اينكه خودش نيز مشغول فلاي بود و پشه هاي دست سازش را تست مي كرد.
معايب اين درياچه: مسير طولاني - ماهي هاي بسيار كوچك - نرده هاي لرزان كه با هر ضربه كوچكي (چه از جانب افراد و چه باد) چوب ها را حركت مي داد و اين مسئله باعث مي شد نگاه مداوم به چوب دوخته شود تا تفاوت تكان خوردن ناشي از باد و ضربه نوك زدن ماهي مشخص گردد - عدم وجود سرويس بهداشتي (سرويس هاي خراب با قطعي آب بدليل يخ زدگي لوله ها) - اخذ هزينه بسيار بالا و عجيب! - نظارت و كنترل بيش از حد مسئول درياچه جهت كنترل ميزان صيد 5 قطعه - يخ زدگي قسمتي از آب درياچه - آلاچيق ها بدون پوشش مناسب و تخته هاي كف تقريباً پوسيده و با فاصله زياد از هم - شيب بسيار تند و تيز وسط درياچه از (بشكل دره وسط) بطوري كه تمام پرتاب هاي دور در آن ناحيه و اكثر مناطق درياچه باعث كشيده شدن سرب به كف درياچه مي شد و با توجه به عمق 20 متري (طبق گفته مسئول درياچه) در آن ناحيه كه احتمالاً مركز تجمع كپورها مي باشد و عدم همزيستي با قزل،  باعث مي شود قزل ها در عمل بالاتري مستقر شوند و با توجه به عدم وجود ريسه مناسب براي عمق 10 الي 17 متري عملاً صيد قزل در بسياري از درياچه مختل شده و عملي نمي باشد و بيشتر صيدها از كناره ها صورت مي گرفت و در نهايت حركت قايق هاي پدالي در تمام درياچه و با توجه به كوچكي مكان تخريب نخ ها و متاسفانه عدم تذكر مسئول درياچه در مورد حريم حركت قايق ها به افراد.
مزايا: برخورد خوب مسئول درياچه و راهنمايي لازم - محيطي دنج با پخش موسيقي دلپذير- پوشش عايق زير آب (نوعي نايلون شبيه ايزوگام) - تميزي و شفافيت آب و سيركولازاسيون دائم آب جهت تصفيه آب و ايجاد اكسيژن محلول در آب و خلق صحنه اي جالب -امكان استفاده از آلاچيق ها (البته بدليل تعداد بسيار كم و معدود بازديد كنندگان امكان پذير بود و هنگام شلوغي امكان استفاده از آلاچيق مقدور نمي باشد هرچند كه آلاچيق هايش عملاً غيرقابل استفاده مي باشند و بايد تعيرات اساسي صورت گيرد) - برف بر روي كوه هاي مشرف، صحنه اي بسيار بديع وچشم نواز خلق كرده بود - در نهايت امكان قراردادن ماشين در كنار مكان ماهيگيري و پناه به آن در صورت سرماي شديد.
همانطور كه مشاهده مي فرمائيد با سنجيدن معايب و مزاياي اين درياچه به اين نتيجه مي رسيم كه استفاده از اين درياچه تا برطرف نمودن معايب و ايجاد شرايط مطلوب، منطقي بنظر نمي رسد!
حوضچه ايران زمين
برنامه بعدي در روز جمعه براي مجموعه ايران زمين تنظيم شد كه ساعت هفت و نيم صبح به اتفاق اكيپ روز قبل آنجا بوديم (البته اينبار 2 تن از دوستان با ما نبودند و 2 دوست ديگر اضافه شدند) درياچه كه چه عرض كنم حوضچه كوچك با مبلغ 20 هزار تومان براي صيد نامحدود و زمان نامحدود ولي ..
معايب: كوچكي بيش از حد شبيه حوضچه - مبلغ دريافتي بالا - كثيفي بيش از حد محيط و خود حوضچه بطوري كه لجن به وفور در تمام حوضچه و حتي روي سطح آب پراكنده بود (ياد سواحل كثيف خزر افتادم كه لجن ها روي آب غوطه ور هستند) - ريختن 1 كيلو ماهي در ازاء مبلغ 20 هزار تومان كه بعضاً 1 عدد و يا نهايتاً 2 عدد مي شد - گيركردن نخ ها به يكديگر بدليل محيط كوچك و با اينكه كلاً 20 نفر هم نبودند، اما نخ ها مرتب به يكديگر گير مي كرد - كدري بيش از حد آب، بطوري كه امكان استفاده از برخي طعمه ها بدليل عدم رويت مقدور نبود - كمبود اكسيژن محلول در آب باعث مي شد ماهيان نشاط لازم را نداشته و در نتيجه به طعمه حمله نمي كردند و عمده ترين دليل عدم موفقيت در اين حوضچه همين مسئله مي باشد - كثيفي محيط در حد پراكندگي منطقه اي فضولات حيواني و عدم نظافت آن در حد انباشت بوي نامطلوب - عدم وجود سرويس بهداشتي مناسب (يكي خراب و ديگري فرنگي با عدم رعايت بهداشت با شيرآلات خراب و عدم وجود مايع دستشويي) - شاخ و برگ درختان مزاحم جدي براي كاسي ها و چوب هاي بلند بود.
مزايا: برخورد خوب و پدرانه مسئول حوضچه - استفاده از 2 پرسنل خانم جهت تلطيف فضا - پذيرايي با چاي (يكبار براي هر تازه وارد توسط يكي از خانم ها) - پاك كردن ماهي صيد شده در صورت تمايل - قرارگيري ماشين در پشت فنس و پناه به آن در صورت سرماي شديد كه البته ديروز هوا بسيار خوب و آفتابي بود.
متاسفانه معايب آن به مراتب بيش از مزايايش مي باشد و نتيجتاً استفاده از اين محيط فقط براي يكبار آنهم فقط ديدن و كسب تجربه پيشنهاد مي گردد كه البته احتمال صيد در آن يكبار هم تا 80 درصد به شانس متكي مي باشد و حتماً بخاطر داشته باشيد در اين حوضچه، طعمه خمير بركلي جواب نمي دهد و خميرهاي دست ساز با لوفاك و چاشني هاي ديگر پيشنهاد مي گردد، بخاطر داشته باشيد ماهيان پرورشي اين حوضچه رفتار جالبي دارند و ابتدا طعمه را سريعاً از دهان خارج كرده و مجدداً آنرا مي گيرند در نتيجه سيستم شناوري بهتر جواب مي دهد چون در صورت استفاده از سيستم هاي كف خواب، ماهيان اين حوضچه بلافاصله متوجه گيربودن طعمه به جايي مي شوند و پس از بيرون دادن، مجدداً آنرا بر نمي دارند! تجربتاً متوجه شديم نوع ماهيان پرورشي اين حوضچه كه از مكان خاصي خريداري مي شوند اينگونه هستند و شكمان وقتي به يقين مبدل شد كه اين حركت را بر روي ماهيان درون پرورش ماهي تست كرديم و مطمئن شديم. در نتيجه سيستم شناوري بهتر جواب مي دهد درست برعكس ارم كه سيستم كف خواب بهتر جواب مي دهد و قزل هاي ارم طعمه را تف نمي كنند و با اولين ضربه آنرا مي بلعند و به همين جهت بركلي در ارم بهتر جواب مي دهد و يك نكته ديگر اينكه قزل هاي ارم حتي از كف آب نيز طعمه را برميدارند. اما در مورد اين حوضچه عرض كنم كه اگر چنانچه پيش از ارائه اين گزارش، دوستاني گزارش جامعي با اين جزئيات ارائه فرموده بودند، من شخصاً امكان نداشت به آنجا بروم حتي در حد تست و آزمايش و تجربه!
مژده اي به دوستان تهراني و اميد تحقق آن
شنيده ها حاكي از آن است كه 2 مكان ديگر در تهران در حال بسترسازي و آبگيري مي باشند و كمتر از يك سال ديگر آماده بهره برداري مي باشند كه اين مژده ايست به دوستان و در صورت عدم كارشكني ها و باندبازي در سازمان هاي دولتي و پارتي بازي و زد و بند با پيمانكاران و مجريان طرح، عزيزان تهراني شايد زودتر از موعد مقرر نيز بتوانند از اين مجموعه ها استفاده نمايند.
اما در مورد ارم عرض كنم كه هرچه زمان ريختن ماهيان آن به درازا بكشد: 1) مشتريان خود را از دست داده 2) متحمل خسارت مالي خواهد شد 2) برخورد نه چندان رضايت بخش مسئولان درياچه ارم، مشتريان را به سمت مكان هاي ديگر - هرچند با ارقام بيشتر - راهي خواهد نمود.
از دوستاني كه در 2 برنامه ديروز و روز قبل از آن، من را همراهي كردند، صميمانه تشكر مي كنم.
بزودي گزارش جامعي از رودخانه هراز، طعمه هاي مناسب آن، مكان ها و چاله هاي مناسب به همراه عكس و فيلم تقديم خواهم نمود.
اراتمند
كاويان اميني
تهران، بهمن 91
Kavian_a@yahoo.com

No comments:

Post a Comment