Thursday, January 3, 2013

عکس های ماهیگیری جناب آقای مرتضی جعفر از کانادا

عکس های ماهیگیری جناب  آقای مرتضی جعفر از کانادا


Chinook salmon
 آقای مرتضی جعفر از کانادا 

Chinook salmon
 آقای مرتضی جعفر از کانادا  


Chinook salmon
 آقای مرتضی جعفر از کانادا  


Chinook salmon
 آقای مرتضی جعفر از کانادا 

ماهیگیر آقای مرتضی جعفر
نوع ماهی : ماهی آزاد chinook salmon
محل ماهیگیری : فریزر ریور بریتیش کلمبیا ونکوور
طعمه: تخم ماهی مصنوعی
شیوه ماهیگیری: floos fishing
سایز ماهی: 107 سانتیمتر حدود 17 کیلو گرم
این ماهی بعد از صید رها سازی شده چون طبق قوانین کانادا در آن هفته ماهیگیران فقط اجازه داشتند زیر 77 سانتیمتر را نگه دارند
عکس شهاره 4 مربوط به یک روز ماهیگیری دیگر است ولی همان نوع ماهی است و نزدیک به همان سایز کمی بزرگتر

ارسال عکس های ماهیگیری 


شما هم می توانید عکس های ماهیگیری خودر را برای ما ارسال نمایید برای قرارگیری درسایت
ebi.techno@yahoo.com

No comments:

Post a Comment